Navigation

Parochieblad

Het parochieblad “Samenstromen” verschijnt ieder kwartaal. Een blad met verhalen en berichten uit de parochiefederatie, zoals: interviews, nieuws over de missionaire parochie, een bladzijde voor ouder en kind, interessante gebeurtenissen in de parochiekernen, het vieringenoverzicht en nieuws voor jongeren.

Klik op de knop hieronder voor de digitale versie of mail naar het secretariaat van uw parochiekern voor dit mooie blad in de brievenbus.

Samenstromen zomer 2024

Wil je een oudere versie van de Samenstromen teruglezen? klik dat op de onderstaande knop voor het Samenstromen archief.

Samenstromen archief

Nieuwsbrief

Iedere parochiekern geeft vanaf 7 april 2023 een digitale nieuwsbrief uit. Meldt u aan voor deze nieuwsbrieven door het aanmeldformulier in te vullen.

Aanmelden

Nieuws melden

Nieuws uit de federatie kunt u altijd bij ons aanmelden.
Beschrijf daarin ieder geval de volgende punten:

  • Locatie/kern
  • Soort Nieuws (bijvoorbeeld: nieuwsbericht of aankondiging activiteit)
  • Het bericht
  • Eventueel afbeeldingen

Mail direct

Toekomst Clara Parochie, Project Samen Kerk Zijn

Vanwege teruglopende bezoekersaantallen in de kerk (Clara kant) en daarmee gepaard gaande verminderde inkomsten, dienen we gezamenlijk te overwegen hoe we de koers gaan bepalen en welke rol onze gebouwen hierin spelen.

Voorop staat dat wij als levende stenen van onze federatie het geloof uitdragen. Maar hoe kunnen we dit blijven doen en wat is hiervoor nodig? Welke rol spelen onze kerkgebouwen hierbij?

Lees verder over het project Samen Kerk Zijn