Navigation
Project Samen Kerk Zijn

SamenKerkZijn

Heilige Clara Parochie

Onderweg naar één geloofsgemeenschap

De toekomst van de Clara-parochie en de kerkgebouwen. Daarover willen we u graag informeren.

Het kerkbezoek loopt terug. De financiële verliezen nemen toe. Het is onvermijdelijk dat er in de kernen de komende jaren kerken gaan sluiten. Tegelijkertijd willen we bouwen aan een parochie die veel meer dan nu jongeren en gezinnen aanspreekt. En niet te vergeten mensen die zijn afgehaakt weer bereikt.

Dat zijn geen makkelijke opgaven. Aan de ene kant kerken dicht doen (en we begrijpen heel goed dat dit verdriet en pijn zal opleveren). Aan de andere kant over de kernen heen één vitale geloofsgemeenschap creëren die stappen zet in de toekomst.

Samen Kerk Zijn

De afgelopen tijd hebben we niet stilgezeten. Met het project Samen Kerk Zijn willen we via een zorgvuldig proces de komende maanden keuzes maken over de onvermijdelijke kerksluitingen. Tevens aan het vernieuwen. De vernieuwing van de manier waarop we ons geloof beleven en met elkaar kunnen verdiepen. Gastvrijer, laagdrempeliger, interactiever én eigentijdser. Heel veel vrijwilligers dragen daar hun steentje aan bij en de vernieuwingen komen echt van de grond. Zoals de AmeezingPraise-vieringen en de Anker-zondagen (speciale vieringen voor gezinnen met aansprekende muziek).

Eerste analyse werkgroep en Klankbordgroep

Begin juli zijn de parochianen in een drietal bijeenkomsten geïnformeerd over de eerste analyse. Kon je hier niet bij aanwezig zijn, of mocht je iets willen teruglezen ...

Klik hier en lees verder

Actueel

De moderne samenleving vraagt van de kerk een nieuwe, frisse benadering waarin mensen hun geloof kunnen beleven en vormgeven. Een benadering die meer jongeren aanspreekt en mensen die nu nog aan de rand van de parochie staan. In 2019 is het pastoresteam ...

Lees verder

Interviews

Binnen de Clara parochie is met (en wordt met) diverse parochianen een interview gehouden over hoe zij in het project staan. Wat is hun verwachting van de toekomst van onze parochie. En hoe kunnen we bouwen aan één gemeenschap.

Lees de interviews hier