Navigation
Doop

Doop

Verbinding met Jezus

Het Doopsel

Wie wil leven in verbondenheid met Jezus Christus, laat dat bevestigen door de Doop. Het doopsel is het eerste sacrament van de christelijke inwijding. Het maakt een mens tot deelgenoot van de Kerk. Door het sacrament van het doopsel begint een nieuw leven, een leven met Christus aan je zij.

Tijdens de Doop met water spreekt de bedienaar de doopformule uit: “Ik doop u in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest”. De 'ik' verwijst naar Christus, de eigenlijke bedienaar van het sacrament. Het doopsel is als een 'onuitwisbaar geestelijk merkteken'. Daarom ontvang je het doopsel slechts éénmaal.

Moment van dopen

Kinderen (en volwassenen) worden gedoopt tijdens de viering op zondagochtend of na de viering op zondagmiddag. Dat kan in al onze kerken. In de voorafgaande periode is er een tijd van voorbereiding. De priester van diaken gaat nadenken met je in gesprek.

Denk je er over om de Doop aan te vragen voor jezelf of je soort(en)? Misschien wil je er eerst eens over praten. Neem dan contact met ons op voor een persoonlijk gesprek. Ben je er al uit, vul dan het online formulier in. Dan maken we een afspraak met je.

Vraag via onderstaande link kunt u een dopeling aanmelden.

Aanmelden dopeling

Film over de doop