Navigation
Ziekenzalving

Ziekenzalving

God is nabij

Ontvangen van ziekenzalving

Aan mensen die erg ziek zijn, een hoge ouderdom hebben bereikt, op het punt staan een ernstige operatie te ondergaan of gaan sterven, kan door de priester de ziekenzalving worden gegeven. De heilige Geest geeft door de ziekenzalving aan de zieke kracht, hulp en waar overgave waar dat nodig is.

Als je erg ziek bent kun je de ziekenzalving ontvangen. In het sacrament ontvang je Gods kracht en zegen in deze situatie. In een korte viering met Bijbellezing en gebed, zalft de priester je met heilige olie die speciaal is gewijd voor de zieken.

De ziekenzalving of de ziekenzegen kan zowel thuis, in het ziekenhuis als het verzorgingshuis plaatsvinden. Het is raadzaam niet te lang te wachten met het aanvragen van de ziekenzalving of zegen, zodat de zieke bewust dit geschenk kan ontvangen.

Ziekenzegen

Wanneer er geen priester beschikbaar is kan een diaken of pastoraal werk(st)er met het doopwater de zieke zegenen (ziekenzegen) en bidden om Gods reddende en genezende nabijheid.

Voor het aanvragen van een ziekenzalving of ziekenzegen, kunt u bellen met:

  • Parochie H. Clara 06 1185 3352
  • Parochie H. Franciscus 06 2544 7348

U wordt teruggebeld voor het maken van een afspraak door de pastor die de ziekenzalving of ziekenzegen zal geven.