Navigation
Zevenhoven

Zevenhoven

WELKOM BIJ DEZE PAROCHIEKERN

Zevenhoven

In Zevenhoven vind je de Johannes Geboortekerk. Achter de kerk bevind zich een grote tuin, waar ook de Mariagrot te vinden is. Hier komt een actieve geloofsgemeenschap samen om met elkaar het katholieke geloof te beleven. Voel je welkom bij de vieringen of andere activiteiten in deze parochiekerk.

Secretariaat

Op de pastorie is het lokale secretariaat van de parochiekern gevestigd. Eén keer per week is hier iemand aanwezig (zie de openingstijd).

Taken van het secretariaat zijn onder andere:

  • het aannemen van misintenties
  • behandeling van inkomende telefoontjes en mails
  • vervaardigen van vieringenboekjes
  • de administratie bijwerken bij bijvoorbeeld dopen, huwelijken en overlijden
  • bestellingen
  • en vele andere zaken op administratief gebied.

OPENINGSTIJD
Maandag van 9.00 tot 11.00 uur

KERKNAAM H. Johannes Geboortekerk
ONDERDEEL VAN PAROCHIE H. Clara
STRAAT Noordeinde 26/28
POSTCODE/PLAATS 2435 AG Zevenhoven
TELEFOON 0172-538291
E-MAIL zevenhoven@rkgroenehart.nl
IBAN
H. Johannes Geboortekerk NL02 RABO 0300 3183 24
ANBI-PUBLICATIE Klik hier

ACTIE KERKBALANS:
GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN

Want: “Zonder uw geldelijke bedrage geen kerk!”
We zijn gewend dat we voor ons huishouden, onze sportclub of ons krantenabonnement geld uittrekken en geregeld een vast bedrag betalen. Ook de Kerk heeft die bijdragen nodig. Sterker nog, voor de parochie is deze actie van levensbelang. Anders dan in ons omringende landen ontvangt de Kerk geen subsidie en is voor alle pastorale activiteiten afhankelijk van de giften van haar kerkleden.

Pastoraatgroep

De Pastoraatgroep deelt in de verantwoordelijkheid en de zorg voor de parochiekern en geeft onder leiding van het Pastoraal Team medewerking aan de ondersteuning van pastorale activiteiten.

De Pastoraatgroep staat als aparte pastorale stuurgroep naast de Beheercommissie Parochiekern (BCP) en kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan deze commissie.

Mail direct

Beheercomissie Parochiekern

De Beheercommissie Parochiekern (BCP) is namens het Parochiebestuur verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in de parochiekern.

De BCP is onder andere verantwoordelijk voor:

  • de financiële administratie van de parochiekern;
  • de uitvoering van de jaarlijkse actie Kerkbalans;
  • de zorg voor de vrijwilligers;
  • toezicht houden op het beheer en onderhoud van de gebouwen en roerende goederen.
Mail direct

MEE DOEN

Activiteiten

In de parochiekern zijn 2 koren actief. Je kan je opgeven voor veel vormen van vrijwilligerswerk in en rondom de kerk, maar ook voor bestuurlijke taken.

Tarieven vieringen, sacramenten en uitvaarten

Klik hier voor de tarieven van Vieringen/Sacramenten en Uitvaarten/Begraafplaats, 

Begraafplaatsreglement

Klik hier voor het reglement van de begraafplaats per 15 juli 2023.

KERKGESCHIEDENIS

Historie van de gemeenschap in Zevenhoven

Het gebied van Zevenhoven, ooit een ontoegankelijk veengebied, is na 1085 geleidelijk voor bewoning geschikt gemaakt. Het initiatief voor dit ontginningswerk is genomen door een kerkelijk college: het kapittel ... Lees verder

PAROCHIËLE CARITAS INSTELLING

Werkgroep Caritas (PCI) Nieuwveen en Zevenhoven

De lokale Werkgroep Caritas is onderdeel van de PCI Heilige Clara Parochie. Caritas is een Latijns woord. Het betekent 'liefde van God, ofwel naastenliefde'. Dit ligt ook heel dicht bij het Griekse woord Diaconie: 'dienstbaar zijn ... Lees verder