Navigation
Roelofarendsveen Oude- & Nieuwe Wetering

Roelofarendsveen en Oude- & Nieuwe wetering & Weteringbrug

WELKOM BIJ ONZE PAROCHIEKERN EMANUEL

Roelofarendsveen, Oude & Nieuwe Wetering & Weteringbrug

Onze parochiekern Emanuel kent twee kerken. De Petruskerk en de Mariakerk. De Petruskerk is de hoofdkerk in Roelofarendsveen. De Mariakerk is van oorsprong de kerk voor de toenmalige nieuwe wijken in de Googerpolder en Nieuwe Wetering. Oude Wetering kent geen Katholieke kerk meer. Als daar oecumenische vieringen of activiteiten zijn, vindt dit plaats in de Spreng.

Secretariaat

Op de pastorie is het lokaal secretariaat van de parochiekern gevestigd. Een of meerdere keren per week is hier iemand aanwezig (zie de openingstijd).

Taken van het secretariaat zijn onder andere:

 • het aanvaarden van misintenties
 • behandeling van inkomende telefoontjes en mails
 • productie van feestelijke boekjes
 • de administratie bijwerken bij bijvoorbeeld dopen, huwelijken en overlijden
 • bestellingen
 • en vele andere zaken op administratief gebied.

OPENINGSTIJDEN
dinsdag van 9.00 tot 11.00 uur
vrijdag van 9.00 tot 11.00 uur

 

Mail direct Bel ons

KERKNAAM H. Petruskerk & H. Mariakerk
ONDERDEEL VAN PAROCHIE H.Franciscus
STRAAT Noordeinde 187
POSTCODE/PLAATS 2371 CR Roelofarendsveen
TELEFOON 071 3310940
E-MAIL Roelofarendsveen@rkgroenehart.nl
IBAN
H. Petruskerk NL09 RABO 031 126402
ANBI-PUBLICATIE Klik hier

ACTIE KERKBALANS:
GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN

Want: “Zonder uw geldelijke bedrage geen kerk!”
We zijn gebruikelijk dat we voor ons huishouden, onze sportclub of ons krantenabonnement geld uittrekken en geregeld een groot bedrag betalen. Ook de Kerk heeft die bijdragen nodig. Sterker nog, voor de parochie is deze actie van levensbelang. Anders dan in ons omringende landen ontvangt de Kerk geen subsidie ​​en is voor alle pastorale activiteiten afhankelijk van de geschenken van haar kerkleden.

Pastoraatgroep

De Pastoraatgroep deelt in de verantwoordelijkheid en de zorg voor de parochiekern en geeft onder leiding van het Pastoraal Team ondersteuning aan de ondersteuning van pastorale activiteiten.

De Pastoraatgroep staat als aparte pastorale stuurgroep naast de Beheercommissie Parochiekern (BCP) en kan gevraagd en gevraagd advies uitbrengen aan deze commissie.

Mail direct

Beheercomissie Parochiekern

De Beheercommissie Parochiekern (BCP) is namens het Parochiebestuur verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in de parochiekern.

De BCP is onder andere verantwoordelijk voor:

 • de financiële administratie van de parochiekern;
 • de uitvoering van de jaarlijkse actie Kerkbalans;
 • de zorg voor de vrijwilligers;
 • toezicht houden op het beheer en onderhoud van de gebouwen en
 • roerende goederen.
Mail direct

MEE DOEN

Activiteiten

Onze parochiekern draait op vrijwilligers. Actieve parochianen die een handje helpen om te zorgen dat de kerk bruikbaar en schoon is en de vieringen worden georganiseerd. Er zijn veel vormen van vrijwilligerswerk. Van het organiseren tot handen uit de mouwen. Er zijn vier koren actief en een jongerengroep Prego. 

Wat u ook wilt doen, er altijd een plekje voor u in een fijne omgeving bij leuke werkgroepen.

Geschiedenis van de kerken in Roelofarendsveen en Oude Wetering

Een lang verhaal

Ruim negen eeuwen geleden was er al sprake van kerkelijke activiteiten in onze regio. Lees de verhalen van de drie kerken.

Informatie bij overlijden en over de begraafplaatsen

Wanneer uw naaste overlijd kunnen wij u helpen bij de uitvaart en de verzorging van een graf of herdenkplek op de begraafplaats.

Hier vind u de contactgegevens en meer informatie

Tarieven vieringen, sacramenten en uitvaarten

Zoekt u de tarieven voor de sacramenten, rouw en trouw, gebruik van de kerk of de begraafplaats? 

Klik dan hier voor de tarievenlijst

PAROCHIËLE CARITAS INSTELLING

P.C.I.

In de parochiekern is 1 PCI actief die hulp biedt individuele mensen en aan gezinnen, met name wanneer geen beroep meer gedaan kan worden op bestaande sociale voorzieningen. De PCI geeft vanuit het christelijk geloof gestalte aan de opdracht van Christus dienstbaar te zijn aan de samenleving en de medemens in nood te helpen. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt in gelovige of niet-gelovige mensen.

De PCI beheert het vermogen dat in de loop van enkele eeuwen is opgebouwd uit giften en nalatenschappen van welvarende parochianen. Deze parochianen wilden hun (financiële) geluk delen met mensen die het veel minder goed hadden dan zij.

De PCI maakt géén geld over naar een andere rekening. De PCI betaalt bijvoorbeeld wel een gasrekening, een kinderfiets of een vakantie voor een gezin dat dit al jaren niet meer heeft kunnen doen. Dit doet zij in stilte op de achtergrond met alle discretie.

Bent uzelf in financiële nood gekomen en kunt u de hulp van de PCI goed gebruiken, laat het ons weten. Als u iemand in uw omgeving kent die een steuntje in de rug kan gebruiken, laat hen weten dat wij een helpende hand kunnen bieden. U kunt ook contact met ons opnemen of samen de PCI benaderen: pci.emanuel@rkgroenehart.nl Of vul onderstaand vragenformulier in.