Navigation
Oud Ade en Rijpwetering

Oud Ade en Rijpwetering

WELKOM BIJ DEZE PAROCHIEKERN

Rijpwetering en Oud Ade

In Rijpwetering en Oud Ade vind je de O.L.V Geboortekerk en de Sint-Bavokerk. Hier komt een actieve geloofsgemeenschap samen om met elkaar het katholieke geloof te beleven. Voel je welkom bij de vieringen of andere activiteiten in deze parochiekerken.

Op de pastorie van Rijpwetering is het lokaal secretariaat van de parochiekern Oud Ade / Rijpwetering gevestigd. 

Taken van het secretariaat zijn onder andere:

  • het aannemen van misintenties
  • behandeling van inkomende telefoontjes en mails
  • productie van feestelijke boekjes
  • de administratie bijwerken bij bijvoorbeeld dopen, huwelijken en overlijden
  • bestellingen
  • en vele andere zaken op administratief gebied.

Bovenal bieden de medewerkers een luisterend oor aan wie dat nodig heeft.

Openingstijden:

– maandag van 9.00 tot 10.30 uur

– woensdag van 9.00 tot 10.30 uur

Vanaf 15 juli t/m 30 augustus 2024

- woensdag van 9.00 uur tot 10.30 uur

 

OLV Geboorte: Pastoor van der Plaatstraat 17, 2375 AE Rijpwetering

H. Bavokerk: Leidseweg 4, 2374 AL Oud Ade

KERKNAAM O.L.V. Geboorte en Oud Ade: H. Bavo
ONDERDEEL VAN PAROCHIE H.Franciscus
STRAAT Pastoor van der Plaatstraat 17
POSTCODE/PLAATS 2375 AE Rijpwetering
TELEFOON 071 – 5018278
E-MAIL rijpwetering_oudade@rkgroenehart.nl
IBAN
H. Bavokerk NL14 RABO 0301 1076 88
O.L.V. Geboortekerk NL51 RABO 0301 1162 37
ANBI-PUBLICATIE Klik hier

Actie Kerkbalans

 

Jaarlijks houden wij de Actie Kerkbalans. Wij vragen aan de inwoners van onze dorpen om de bestaande kerk te steunen met een geldelijke bijdrage.

Pastoraatgroep

De Pastoraatgroep deelt in de verantwoordelijkheid en de zorg voor de parochiekern en geeft onder leiding van het Pastoraal Team ondersteuning aan de ondersteuning van pastorale activiteiten.

De Pastoraatgroep staat als aparte pastorale stuurgroep naast de Beheercommissie Parochiekern (BCP) en kan gevraagd en gevraagd advies uitbrengen aan deze commissie.

Mail direct

Beheercomissie Parochiekern

De Beheercommissie Parochiekern (BCP) is namens het Parochiebestuur verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in de parochiekern.

De BCP is onder andere verantwoordelijk voor:

– de financiële administratie van de parochiekern;

– de uitvoering van de jaarlijkse actie Kerkbalans;

– de zorg voor de vrijwilligers;

– toezicht houden op het beheer en onderhoud van de gebouwen en roerende goederen.

Mail direct

In onze parochiekern zijn parochianen actief. Zij zorgen voor de gebouwen en de activiteiten in de gebouwen. Samen dragen zij de plaatselijke kerken en kerkgemeenschap. Doet u mee?

Het laatste nieuws binnen

Oud Ade en Rijpwetering

Meer dan 150 jaar geleden ...

Geschiedenis van de kerken in Rijpwetering Oud Ade

Ruim anderhalve eeuw gelden werden de onze kerken gebouwd. Lees de verhalen van de twee kerken.

Informatie bij overlijden en over de begraafplaatsen

Wanneer uw naaste overlijd kunnen wij u helpen bij de uitvaart en de verzorging van een graf of herdenkplek op de begraafplaats.

Hier vind u de contactgegevens en meer informatie

Tarieven vieringen, sacramenten en uitvaarten

Zoekt u de tarieven voor de sacramenten, rouw en trouw, gebruik van de kerk of de begraafplaats? 

Klik dan hier voor de tarievenlijst

PCI:  Parochiële Caritas Instelling

Is een instelling met als doel, om te zien naar de mensen in nood.

Hulpaanvragen worden gehonoreerd door financiële steun of doorverwezen naar andere instanties.

contactpersoon      Rijpwetering:

Perry Veilbrief          Voorzitter

 

Tel: 06- 12528564

 

Ge van Hoorn           Penningmeester

 

pcirijpwetering@rkgroenehart.nl

contact persoon     Oud Ade: