Navigation
Noorden

Noorden

WELKOM BIJ DEZE PAROCHIEKERN

Noorden

In Noorden vind je de Martinuskerk. Hier komt een actieve geloofsgemeenschap samen om met elkaar het katholieke geloof te beleven. Voel je welkom bij de vieringen of andere activiteiten in deze parochiekerk.

Secretariaat

Op de pastorie is het lokale secretariaat van de parochiekern gevestigd. Een of meerdere keren per week is hier iemand aanwezig (zie de openingstijd).

Taken van het secretariaat zijn onder andere:

  • het aannemen van misintenties
  • behandeling van inkomende telefoontjes en mails
  • vervaardigen van vieringenboekjes
  • de administratie bijwerken bij bijvoorbeeld dopen, huwelijken en overlijden
  • bestellingen
  • en vele andere zaken op administratief gebied.

OPENINGSTIJDEN
woensdag van 9.30 tot 12.00 uur
donderdag van 9.30 tot 12.00 uur

KERKNAAM H. Martinuskerk
ONDERDEEL VAN PAROCHIE H. Clara
STRAAT Simon van Capelweg 62
POSTCODE/PLAATS 2431 AH Noorden
TELEFOON 0172-408128
E-MAIL noorden@rkgroenehart.nl
IBAN
H. Martinuskerk NL82 RABO 0346 4023 60
ANBI-PUBLICATIE Klik hier

ACTIE KERKBALANS:
GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN

Want: “Zonder uw geldelijke bedrage geen kerk!”
We zijn gewend dat we voor ons huishouden, onze sportclub of ons krantenabonnement geld uittrekken en geregeld een vast bedrag betalen. Ook de Kerk heeft die bijdragen nodig. Sterker nog, voor de parochie is deze actie van levensbelang. Anders dan in ons omringende landen ontvangt de Kerk geen subsidie en is voor alle pastorale activiteiten afhankelijk van de giften van haar kerkleden.

IBAN: NL90 RABO 0346 4674 97

Pastoraatgroep

De Pastoraatgroep deelt in de verantwoordelijkheid en de zorg voor de parochiekern en geeft onder leiding van het Pastoraal Team medewerking aan de ondersteuning van pastorale activiteiten.

De Pastoraatgroep staat als aparte pastorale stuurgroep naast de Beheercommissie Parochiekern (BCP) en kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan deze commissie.

Mail direct

Beheercomissie Parochiekern

De Beheercommissie Parochiekern (BCP) is namens het Parochiebestuur verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in de parochiekern.

De BCP is onder andere verantwoordelijk voor:

  • de financiële administratie van de parochiekern;
  • de uitvoering van de jaarlijkse actie Kerkbalans;
  • de zorg voor de vrijwilligers;
  • toezicht houden op het beheer en onderhoud van de gebouwen en roerende goederen.
Mail direct

MEE DOEN

Activiteiten

In de parochiekern zijn 2 koren en cantors actief. Je kan je opgeven voor veel vormen van vrijwilligerswerk in en rondom de kerk, maar ook voor bestuurlijke taken.

Tarieven vieringen, sacramenten en uitvaarten

Klik hier voor de tarieven van Vieringen/Sacramenten en Uitvaarten/Begraafplaats, 

Begraafplaatsreglement

Klik hier voor het reglement van de begraafplaats per 15 juli 2023.

Het laatste nieuws binnen

Noorden

KERKGESCHIEDENIS

Historie van de geloofsgemeenschap in Noorden

Voor 1208 vond het kerkelijk gebeuren plaats in de Milandkerk, welke stond in het tegenwoordige Achttienhoven. Deze kerk werd vernield in de veldtocht van de bisschop van Utrecht, Dirk van Are, tegen de graaf van Holland. De nieuwe kerk werd... Lees verder

PAROCHIËLE CARITAS INSTELLING

Werkgroep Caritas (PCI) Nieuwkoop & Noorden

De lokale werkgroep Caritas is onderdeel van de PCI Heilige Clara Parochie. De PCI heeft als doel om binnen en buiten de geloofsgemeenschap van de parochies elkaar te ondersteunen en ... Lees verder