Navigation
Nieuwveen

Nieuwveen

WELKOM BIJ DEZE PAROCHIEKERN

Nieuwveen

In Nieuwveen vind je de Nicolaaskerk. Hier komt een actieve geloofsgemeenschap samen om met elkaar het katholieke geloof te beleven. Voel je welkom bij de vieringen of andere activiteiten in deze parochiekerk.

Secretariaat

Op de pastorie is het lokaal secretariaat van de parochiekern gevestigd. Eén keer per week is hier iemand aanwezig (zie de openingstijd).

Taken van het secretariaat zijn onder andere:

  • het aanvaarden van misintenties
  • behandeling van inkomende telefoontjes en mails
  • productie van feestelijke boekjes
  • de administratie bijwerken bij bijvoorbeeld dopen, huwelijken en overlijden
  • bestellingen
  • en vele andere zaken op administratief gebied.

OPENINGSTIJD
Vrijdag van 9.30 tot 11.00 uur

KERKNAAM H. Nicolaaskerk
ONDERDEEL VAN PAROCHIE H. Clara
STRAAT Dorpsstraat 41
POSTCODE/PLAATS 2441 CG Nieuwveen
TELEFOON 0172-538125
E-MAIL Nieuwveen@rkgroenehart.nl
IBAN
H. Nicolaaskerk NL42 RABO 0300 3042 18
ANBI-PUBLICATIE Klik hier

ACTIE KERKBALANS:
GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN

Want: “Zonder uw geldelijke bedrage geen kerk!”
We zijn gebruikelijk dat we voor ons huishouden, onze sportclub of ons krantenabonnement geld uittrekken en geregeld een groot bedrag betalen. Ook de Kerk heeft die bijdragen nodig. Sterker nog, voor de parochie is deze actie van levensbelang. Anders dan in ons omringende landen ontvangt de Kerk geen subsidie ​​en is voor alle pastorale activiteiten afhankelijk van de geschenken van haar kerkleden.

Pastoraatgroep

De Pastoraatgroep deelt in de verantwoordelijkheid en de zorg voor de parochiekern en geeft onder leiding van het Pastoraal Team ondersteuning aan de ondersteuning van pastorale activiteiten.

De Pastoraatgroep staat als aparte pastorale stuurgroep naast de Beheercommissie Parochiekern (BCP) en kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan deze commissie.

Mail direct

Beheercomissie Parochiekern

De Beheercommissie Parochiekern (BCP) is namens het Parochiebestuur verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in de parochiekern.

De BCP is onder andere verantwoordelijk voor:

  • de financiële administratie van de parochiekern;
  • de uitvoering van de jaarlijkse actie Kerkbalans;
  • de zorg voor de vrijwilligers;
  • toezicht houden op het beheer en onderhoud van de gebouwen en roerende goederen.
Mail direct

MIJ DOEN

Activiteiten

In de parochiekern zijn 2 koren actief. Je kunt je opgeven voor veel vormen van vrijwilligerswerk in en rondom de kerk, maar ook voor bestuurlijke taken.

Tarieven vieringen, sacramenten en uitvaarten

Klik hier voor de tarieven van Vieringen/Sacramenten en Uitvaarten/Begraafplaats, 

Begraafplaatsreglement

Klik hier voor het reglement van de begraafplaats per 15 juli 2023.

Het laatste nieuws binnen

Nieuwveen

KERKGESCHIEDENIS

Historie van de Nicolaaskerk

n 1865 werd de parochie H. Nicolaas gesticht. In 1867 is de kerk gebouwd. Vóór 1865 gingen de Nieuwveners in Zevenhoven naar de kerk, men wilde echter liever een eigen kerk en pastoor. In 1862 verzochten enkele parochianen de bisschop van Haarlem ... Lees verder

PAROCHIËLE CARITAS INSTELLING

Werkgroep Caritas (PCI) Nieuwveen en Zevenhoven

De lokale Werkgroep Caritas is onderdeel van de PCI Heilige Clara Parochie. Caritas is een Latijns woord. Het betekent 'liefde van God, ofwel naastenliefde'. Dit ligt ook heel dicht bij het Griekse woord Diaconie: 'dienstbaar zijn ... Lees verder