Navigation
Nieuwkoop

Nieuwkoop

WELKOM BIJ DEZE PAROCHIEKERN

Nieuwkoop

In Nieuwkoop vind je de O.L.V. Hemelvaartkerk. Hier komt een actieve geloofsgemeenschap samen om met elkaar het katholieke geloof te beleven. Voel je welkom bij de vieringen of andere activiteiten in deze parochiekerk.

Secretariaat

Op de pastorie is het lokale secretariaat van de parochiekern gevestigd. Meerdere keren per week is hier iemand aanwezig (zie de openingstijd).

Taken van het secretariaat zijn onder andere:

  • het aannemen van misintenties
  • behandeling van inkomende telefoontjes en mails
  • vervaardigen van vieringenboekjes
  • de administratie bijwerken bij bijvoorbeeld dopen, huwelijken en overlijden
  • bestellingen
  • en vele andere zaken op administratief gebied.

OPENINGSTIJDEN
dinsdag van 9.30 tot 12.00 uur
donderdag van 9.30 tot 12.00 uur

KERKNAAM O.L. Vrouwe Hemelvaart
ONDERDEEL VAN PAROCHIE H. Clara
STRAAT Dorpsstraat 35
POSTCODE/PLAATS 2421 AV Nieuwkoop
TELEFOON 0172-571101
E-MAIL nieuwkoop@rkgroenehart.nl
IBAN
O.L. Vrouwe Hemelvaart NL31 RABO 0304 4067 40
ANBI-PUBLICATIE Klik hier

ACTIE KERKBALANS:
GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN

Want: “Zonder uw geldelijke bedrage geen kerk!”
We zijn gewend dat we voor ons huishouden, onze sportclub of ons krantenabonnement geld uittrekken en geregeld een vast bedrag betalen. Ook de Kerk heeft die bijdragen nodig. Sterker nog, voor de parochie is deze actie van levensbelang. Anders dan in ons omringende landen ontvangt de Kerk geen subsidie en is voor alle pastorale activiteiten afhankelijk van de giften van haar kerkleden.

IBAN: NL77 RABO 0101 3950 00

Pastoraatgroep

Het doel is het behartigen van de pastorale activiteiten binnen de parochie onder leiding van het Pastoraal Team en in samenwerking met de BCP.

We hechten belang aan een goede sfeer in de parochie, waarin mensen zich thuis voelen, zich veilig weten en waar men verbondenheid ervaart. Dit is iets waar iedere parochiaan aan kan bijdragen door zowel aandacht te hebben voor de individuele mens als voor het geheel.

Onze taak is  het signaleren en bespreken van wat er leeft in de parochie, pastorale behoeften, noden en wensen. Daarnaast doen we voorbereidingen en voeren we het pastoraal beleid uit, zoals voor diaconie, catechese en liturgie.

Verder bieden we hulp bij het ontwerpen en opzetten van pastorale projecten en activiteiten.

Tot slot ondersteunen en begeleiden we personen en groepen, die in en vanuit de parochie actief zijn.

Eens in de 4 weken is er een vergadering gepland.

Mail direct

Beheercomissie Parochiekern

De Beheercommissie Parochiekern (BCP) is namens het Parochiebestuur verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in de parochiekern.

De BCP is onder andere verantwoordelijk voor het beheren van (bij)gebouwen en het kerkhof, het secretariaat/administratie, het coördineren van de vrijwilligerstaken, de communicatie met parochianen middels het kerkblad Samenstromen, nieuwsbrief en de website. Ook het organiseren van de landelijke Actie Kerkbalans valt onder de verantwoordelijkheid van de BCP.

Er wordt minimaal 8x per jaar vergaderd en er is o.a. overleg met de pastoraatgroep, het bestuur van de Claraparochie en de andere BCP’s van parochie H. Clara.

Mail direct

MEE DOEN

Activiteiten

In de parochiekern is 1 koor actief. Je kan je opgeven voor veel vormen van vrijwilligerswerk in en rondom de kerk, maar ook voor bestuurlijke taken.

Tarieven vieringen, sacramenten en uitvaarten

Klik hier voor de tarieven van Vieringen/Sacramenten en Uitvaarten/Begraafplaats, 

Begraafplaatsreglement

Klik hier voor het reglement van de begraafplaats per 15 juli 2023.

KERKGESCHIEDENIS

Historie van de gemeenschap in Nieuwkoop

Het was schamel gesteld met de vorige katholieke kerk in Nieuwkoop. In 1852 werd die kerk gebouwd, met als bouwpastoor Henricus Poppen, en begin 1900 reeds bleek de bouwkundige waarde niet groot te zijn. In de jaren ... Lees verder

PAROCHIËLE CARITAS INSTELLING

Werkgroep Caritas (PCI) Nieuwkoop & Noorden

De lokale werkgroep Caritas is onderdeel van de PCI Heilige Clara Parochie. De PCI heeft als doel om binnen en buiten de geloofsgemeenschap van de parochies elkaar te ondersteunen en ... Lees verder