Navigation
Leimuiden en Rijnsaterwoude

Leimuiden en Rijnsaterwoude

WELKOM BIJ DEZE PAROCHIEKERN

Leimuiden en Rijnsaterwoude

In Leimuiden vind je de St. Jan de Doperkerk. Hier komt een actieve geloofsgemeenschap samen om met elkaar het katholieke geloof te beleven. Voel je welkom bij de vieringen of andere activiteiten in deze parochiekerk.

Secretariaat

Op de pastorie is het lokale secretariaat van de parochiekern gevestigd. Een of meerdere keren per week is hier iemand aanwezig (zie de openingstijd).

Taken van het secretariaat zijn onder andere:
– het aannemen van misintenties;
– behandeling van inkomende telefoontjes en mails;
– vervaardigen van vieringenboekjes;
– de administratie bijwerken bij bijvoorbeeld dopen, huwelijken en overlijden;
– bestellingen;
– en vele andere zaken op administratief gebied.

Bovenal bieden de medewerkers een luisterend oor aan wie dat nodig heeft.
Openingstijden
– donderdag van 9.00 tot 12.00 uur

U bent van harte welkom!

KERKNAAM Sint Jan de Doperkerk
ONDERDEEL VAN PAROCHIE H.Franciscus
STRAAT W. v.d. Veldenweg 24
POSTCODE/PLAATS 2451 BB Leimuiden
TELEFOON 0172-508118
E-MAIL Leimuiden_Rijnsaterwoude@rkgroenehart.nl
IBAN
Sint Jan de Doperkerk NL08 RABO 0127 7040 00
ANBI-PUBLICATIE Klik hier

Jaarlijks nodigen wij u uit om via de Aktie Kerkbalans bij te dragen aan onze parochiekern. Uw gift maakt het mogelijk samen kerk te zijn. Mocht u de brief gemist hebben dan kunt u via de QR-code nog altijd bijdragen.

Uw giften zijn meer dan welkom

Pastoraatgroep

De Pastoraatgroep deelt in de verantwoordelijkheid en de zorg voor de parochiekern en geeft onder leiding van het Pastoraal Team medewerking aan de ondersteuning van pastorale activiteiten.

De Pastoraatgroep staat als aparte pastorale stuurgroep naast de Beheercommissie Parochiekern (BCP) en kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan deze commissie.

Mail direct

Beheercomissie Parochiekern

De Beheercommissie Parochiekern (BCP) is namens het Parochiebestuur verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in de parochiekern.

De BCP is onder andere verantwoordelijk voor:
– de financiële administratie van de parochiekern;
– de uitvoering van de jaarlijkse actie Kerkbalans;
– de zorg voor de vrijwilligers;
– toezicht houden op het beheer en onderhoud van de gebouwen en roerende goederen.

Mail direct

Mee doen

Activiteiten

 

Een kerkgemeenschap wordt gedragen door haar parochianen en vrijwilligers. Zij ondernemen activiteiten om samen kerk te zijn.

Kijk eens rond en doe mee!

Tarieven Vieringen/Sacramenten

Leimuiden en Rijnsaterwoude

Download hier de volledige lijst met tarieven

Onderstaande kosten mogen geen obstakel zijn om naar Vieringen te gaan of Sacramenten te ontvangen. Mocht dit wel het geval zijn, neem dan contact op met uw lokale secretariaat of P.C.I.

Het laatste nieuws binnen

Leimuiden en Rijnsaterwoude

Aanwezig vanaf de elfde eeuw

Geschiedenis van de kerk in Leimuiden

Ruim negen eeuwen geleden was er al sprake van kerkelijke activiteiten in onze regio. Lees het verhaal van onze kerk.

PAROCHIËLE CARITAS INSTELLING

P.C.I.

Wat is de PCI en wat doet zij?
De Parochiële Caritas Instelling helpt mensen bij u in de buurt die in financiële nood zitten.
Armoede bestaat niet, hoor je mensen wel eens zeggen. De praktijk is echter anders.
De Nederlandse overheid zorgt ervoor dat ... Lees verder