Navigation
Aarlanderveen

Aarlanderveen

WELKOM BIJ DEZE PAROCHIEKERN

Aarlanderveen

In Aarlanderveen vind je de Petrus en Pauluskerk. Hier komt een actieve geloofsgemeenschap samen om met elkaar het katholieke geloof te beleven. Voel je welkom bij de vieringen of andere activiteiten in deze parochiekerk.

Secretariaat

Op de pastorie is het lokale secretariaat van de parochiekern gevestigd. Eén keer per week is hier iemand aanwezig (zie de openingstijd).

Taken van het secretariaat zijn onder andere:

  • het aannemen van misintenties
  • behandeling van inkomende telefoontjes en mails
  • vervaardigen van vieringenboekjes
  • de administratie bijwerken bij bijvoorbeeld dopen, huwelijken en overlijden
  • bestellingen
  • en vele andere zaken op administratief gebied.

OPENINGSTIJD
woensdag van 9.00 tot 12.00 uur

KERKNAAM HH. Petrus en Pauluskerk
ONDERDEEL VAN PAROCHIE H. Clara
STRAAT Noordeinde 26
POSTCODE/PLAATS 2445 XE Aarlanderveen
TELEFOON 0172-571323
E-MAIL aarlanderveen@rkgroenehart.nl
IBAN
HH. Petrus en Pauluskerk NL30 RABO 0101 3038 90
ANBI-PUBLICATIE Klik hier

ACTIE KERKBALANS:
GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN

Want: “Zonder uw geldelijke bedrage geen kerk!”
We zijn gewend dat we voor ons huishouden, onze sportclub of ons krantenabonnement geld uittrekken en geregeld een vast bedrag betalen. Ook de Kerk heeft die bijdragen nodig. Sterker nog, voor de parochie is deze actie van levensbelang. Anders dan in ons omringende landen ontvangt de Kerk geen subsidie en is voor alle pastorale activiteiten afhankelijk van de giften van haar kerkleden.

IBAN: NL97 RABO 0300 3698 67

Pastoraatgroep

De Pastoraatgroep deelt in de verantwoordelijkheid en de zorg voor de parochiekern en geeft onder leiding van het Pastoraal Team medewerking aan de ondersteuning van pastorale activiteiten.

De Pastoraatgroep staat als aparte pastorale stuurgroep naast de Beheercommissie Parochiekern (BCP) en kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan deze commissie.

Mail direct

Beheercomissie Parochiekern

De Beheercommissie Parochiekern (BCP) is namens het Parochiebestuur verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in de parochiekern.

De BCP is onder andere verantwoordelijk voor:

  • de financiële administratie van de parochiekern;
  • de uitvoering van de jaarlijkse actie Kerkbalans;
  • de zorg voor de vrijwilligers;
  • toezicht houden op het beheer en onderhoud van de gebouwen en roerende goederen.
Mail direct

MEE DOEN

Activiteiten

In de parochiekern zijn 3 koren actief. Je kan je opgeven voor veel vormen van vrijwilligerswerk in en rondom de kerk, maar ook voor bestuurlijke taken.

Tarieven vieringen, sacramenten en uitvaarten

Klik hier voor de tarieven van Vieringen/Sacramenten en Uitvaarten/Begraafplaats, 

Begraafplaatsreglement

Klik hier voor het reglement van de begraafplaats per 15 juli 2023.

Het laatste nieuws binnen

Aarlanderveen

KERKGESCHIEDENIS

Historie van de geloofsgemeenschap in Aarlanderveen

Wanneer de parochie (toen nog statie) in Aarlanderveen is opgericht is onbekend. Zonder twijfel is zij al zeer oud. Zij is mogelijk gesticht aan het einde van de dertiende eeuw door de ridders van Outshoorn. Zij stelden er een pastoor en een kapelaan aan, waarvoor ... Lees verder

PAROCHIËLE CARITAS INSTELLING

Werkgroep Caritas (PCI) Aarlanderveen, Langeraar & Ter Aar

De lokale werkgroep Caritas is onderdeel van de PCI Heilige Clara Parochie. De PCI biedt hulp aan individuele mensen en aan gezinnen, met name wanneer geen beroep meer gedaan kan worden op bestaande sociale voorzieningen. De PCI probeert om in deze moderne tijd, waarin een ieder het ... Lees verder