Navigation
Actueel

Actueel

Samen Kerk Zijn

Samen bouwen een levendige geloofsgemeenschap

De moderne samenleving vraagt van de kerk een nieuwe, frisse benadering waarin mensen hun geloof kunnen beleven en vormgeven. Een benadering die meer jongeren aanspreekt en mensen die nu nog aan de rand van de parochie staan. In 2019 is het pastoresteam gestart met gesprekken over de vraag: Hoe kunnen we een vitale geloofsgemeenschap zijn? Hoe kunnen we bouwen aan de kerk voor de volgende generatie?

We willen daarbij zeker ook mensen betrekken die vervreemd zijn geraakt van onze parochie of niet bekend zijn met onze geloofsgemeenschap. Een belangrijk inspiratiebron is het gedachtegoed van de Missionaire Parochie. Hier lees je er meer over. Om richting te geven aan dit proces van parochievernieuwing is een stuurgroep actief. Het doel: op een eigentijdse manier mensen aanmoedigen het geloof te verkennen, te verdiepen en deel te nemen aan onze geloofsgemeenschap. Volop werken de stuurgroep, het pastoresteam en talloze vrijwilligers aan een levendige, toekomstbestendige geloofsgemeenschap in het Groene Hart.

De afgelopen jaren is het niet bij praten gebleven. De mouwen zijn opgestroopt met allerlei nieuwe initiatieven en projecten. Dit vanuit de volgende hoofdthema’s:

  1. Eigentijdse verkondiging en beleving van het geloof
  2. Inspiratie en leiderschap
  3. De aanwezigheid van de Heilige Geest onderkennen en ervaren
  4. Eucharistievieringen en samenkomsten
  5. Gebed en voorbeden

Droom-sessies

We zijn samen kerk. Dit betekent dat we zoveel mogelijk parochianen uitnodigen om mee te denken en initiatieven op te pakken. In twee sessies rond de jaarwisseling hebben veel parochianen uit alle kernen van de parochie ideeën in twee bijeenkomsten over hun ‘droom ‘ over de geloofsgemeenschap van ... Lees Verder

Lopende activiteiten die reeds volop in uitvoering zijn

Binnen onze parochie zijn al vele activiteiten die reeds in uitvoering zijn. Welke dat precies zijn, dat lees je hier.

Nieuwe ideeën vanuit de droomsessies

In de eerder genoemde droomsessies zijn nieuwe ideeën ingebracht die het nader verkennen zeker de moeite waard zijn. Deze ideeën kunnen kansrijk zijn als ze worden opgepakt. Wil je ... Lees verder

Nieuws vanuit de werkgroep en klankbordgroep (update mei)

De afgelopen weken hebben de werkgroep en de klankbordgroep zich gebogen over de selectie van criteria die gaan bepalen welke kerken openblijven en welke gaan sluiten. Deze criteria zijn ... Lees verder

Samen Kerk Zijn in de media

Het proces van Samen Kerk Zijn en de onvermijdelijkheid van toekomstige kerksluitingen wordt logischerwijs ook opgepakt door de nieuwsmedia en met name het AD. Wat opvalt ... lees je hier

Luistertip:  radio-interview over Samen Kerk Zijn

Tom Koot, projectleider  Samen Kerk Zijn, is uitgenodigd voor een radio-interview door lokale publieke omroep Studio Alphen. ... Lees verder

Tot slot

Vragen over Woord- en Communievieringen

Een aantal keren kwam in de Droom-sessies de vraag op tafel of de Woord- en Communievieringen terug konden keren.

Het pastoresteam hecht veel waarde aan wat het Tweede Vaticaans Concilie over de Eucharistie zegt: dat het de “bron en hoogtepunt van het christelijk leven” is (Lumen Gentium, 11). Om de beleving van de Eucharistie te versterken worden er in beide parochies van de Clara en Franciscusfederatie ieder weekend drie eucharistievieringen aangeboden in verschillende kerken en op verschillende tijden.

De woord- en communievieringen zijn ooit in ons land ingevoerd voor situaties dat er geen eucharistie gevierd kan worden. Die reden is er in onze parochie niet. We hebben in het weekend meerdere eucharistievieringen . Ook wordt er door de week in de meeste kerken de eucharistie gevierd. Om de onderlinge verbondenheid te versterken willen we mensen uitnodigen om de Eucharistie mee te vieren in een andere kerk als er in de “eigen kerk” in het weekend geen viering is. Ook om op die manier het besef te vergroten dat je als parochiaan van de Clara-parochie lid bent van één geloofsgemeenschap.