Onze parochie is in beweging. We zijn op weg naar een vreugdevolle, gastvrije gemeenschap waarin iedereen een levende bouwsteen is. Met andere woorden: we moedigen elkaar aan om ons geloof te verdiepen en te verrijken. Wat betekent dat voor de parochie, parochianen en andere belangstellenden?

De beweging naar een missionaire parochie is ontstaan vanuit een verlangen naar bloei en enthousiasme in de kerk en de groeiende wens naar betrokkenheid en verdieping van het geloof. De parochiefederatie omarmt deze behoefte. Komende tijd ontplooien we allerlei projecten en activiteiten die parochianen de kans geven meer te leren over hun geloof en de betrokkenheid bij de kerk te vergroten. We nodigen u van harte uit om hierbij aan te sluiten.

Projecten

Sommige projecten zijn al gestart, andere staan nog op de planning. Zo zien we dat de Ankerzondagen zorgen voor levendige momenten waarbij de betrokkenheid van jonge gezinnen groeit. Verder gaan we de Eucharistie verder centraal stellen en ondersteunen we parochianen die in kleinere groepen samen met het geloof bezig willen zijn. Ook bieden we de online Alpha aan ter geloofsverdieping. Met elkaar denken we na over gastvrijheid en ontmoeting met mensen die niet bij de kerk zijn aangesloten.

Geloof als verrijking van ons leven

Deze nieuwe koers is jaren geleden al ingezet. Onze parochie heeft zich voorbereid door veel te lezen en te spreken met elkaar. Wij zijn ervan overtuigd dat de stappen die we zetten leiden tot een grotere verbondenheid, waarbij we samen straks nog sterker ervaren dat het geloof een verrijking van ons leven is. Zodat we geloven met trots, daarover kunnen spreken met anderen en dat kunnen uiten in onze daden. Zo geven we ook mensen in onze omgeving de kans om kennis te maken met het geloof en kunnen ook zij onderzoeken of zij een relatie met God willen aangaan.

Samen op weg

Wij wandelen deze route naar een missionaire parochie niet alleen. Dat doen we met onze parochianen, maar ook met het bisdom Rotterdam en andere parochies in Nederland en in de rest van de wereld. Wilt u meer weten over de missionaire parochie, dan raden wij het boek ‘Als God renoveert’ van fr. James Mallon aan. Natuurlijk bent u ook altijd welkom voor een gesprek.

Lees verder