Gezamenlijke zalving

door Hoogmade Woubrugge

Gezamenlijke zalving van zieken en ouderen in Hoogmade en Woubrugge Een van de zeven sacramenten van onze kerk is het sacrament van de ziekenzalving. De zalving met de H. Olie voor de zieken. Ook wel Heilig Oliesel genoemd. Zieken en ook ouderen, die de last van de jaren voelen, kunnen dit sacrament ontvangen. Om ervoor […]

Samenvoegen Pastoraatgroepen

door Hoogmade Woubrugge

Samenvoegen Pastoraatgroepen Hoogmade/Woubrugge en Oud Ade/Rijpwetering? Nu pastor Marjo tijdelijk niet aanwezig is, gaat het werk gewoon door. De pastoraatsgroep is bij elkaar geweest en heeft nagedacht over hoe we kunnen zorgen voor frisse nieuwe geluiden en gedachten die nodig zijn om alles in en om de kerk goed te laten verlopen. Een pastoraatsgroep van […]

Lief en leed

door Hoogmade Woubrugge

Overleden    27 januari 2019    30 januari 2019  Cornelis Anthonius van der Laan 91 jaar  Simon van Leijden 89 jaar      

Banneux

door OudAde_Rijpwetering

Ieder jaar organiseert het Banneux-Comité-Bisdom-Rotterdam verschillende bedevaarten naar Banneux, een plaatsje in de Belgische Ardennen waar Maria verschenen is aan Mariëtte Beco. Behalve tijd voor gebed, rust en bezinning zijn er ook voldoende momenten voor gezelligheid en ontmoeting met andere mensen. Graag willen wij u uitnodigen om kennis te maken met de eenvoud, maar tegelijkertijd […]

Stille Omgang

door OudAde_Rijpwetering

Stille Omgang voor de gehele Clara & Franciscus Federatie 16 – 17 maart Met de Stille Omgang wordt het Eucharistisch Wonder herdacht/gevierd dat op 15 maart 1345 in Amsterdam heeft plaatsgevonden. Jaarlijks komen duizenden deelnemers naar Amsterdam, waar de Eucharistie gevierd wordt en de Omgang gelopen, in zwijgende verbondenheid met elkaar. Het is voor veel […]

Martinuskerk Noorden: Samen op weg naar de toekomst

door Noorden

We weten allemaal dat alles niet bij het oude blijft. Kerkbezoek neemt af, inkomsten verminderen, onderhoud en exploitatie worden duurder. Tijdens onze jaarvergadering op 11 november hebben wij, de BCP Noorden en het parochie bestuur, aan u gevraagd mee te denken over de toekomst van onze Martinuskerk. Waar staan we over 10 of 15 jaar? […]

Liturgierooster Februari

door Hoogmade Woubrugge

Liturgierooster VRIJDAG 1 FEBRUARI: Eucharistieviering om 19.00 uur Vigilie Maria Lichtmis Voorgangers: Pastoor J. Glas en diaken A. van Aarle; Lector: Toos v.d. Hoorn; Koor: Nederlandstalig koor; Misdienaar: Michel Volwater; Koster: Theo Nieuwenhuizen Koffie: Laura Borst en Greet de Vlieger ZONDAG 3 FEBRUARI: Eucharistieviering om 9.15 uur Voorganger: Pastor A. Vijftigschild; Lector: Daniëlle v.d. Meer; […]

Inlegvel Februari 2019

door Hoogmade Woubrugge

Inlegvel Februari 2019 Parochiekern Hoogmade/Woubrugge Secretariaat Hoogmade/Woubrugge: (tevens lokale redactie ’Samenstromen’); geopend op dinsdag van 09.30 – 10.30 uur; Kerkstraat 57, 2355 AG Hoogmade, tel. 071-5018237; e-mail: hoogmade_woubrugge@rkgroenehart.nl; website: www.rkgroenehart.nl Beheercommissie parochiekern (voorheen parochiebestuur) Voorzitter: Paul Wolvers, tel. 071-5018375; e-mail: pwolvers@planet.nl Penningmeester: Peter Borst, tel. 06-22907035; e-mail: ps.borst@gmail.com 2e penningmeester: Nico v.d. Hulst, tel. 0172-518787; […]

Misintenties februari

door Zevenhoven

Misintenties voor de maand februari , klik      HIER Misintenties voor de maand maart  kunt u opgeven tot vrijdag 22 februari.