Herdenking 4 mei

door BCP Hoogmade Woubrugge

Ook dit jaar zal de herdenking van de slachtoffers van geweld tijdens de WO II en daarna op 4 mei er anders uitzien dan we gewend waren. Dit jaar hebben de kerken van Hoogmade/Woubrugge de herdenking eerder opgenomen. U kunt deze volgen door dit bericht te openen (klik op titel) en vervolgens op onderstaande link […]

Gedachte voor thuis, 26e zondag door het jaar

door Clara & Franciscus federatie

2e lezing, brief van Paulus aan de Filippenzen(Fil.2,1-11) Paulus schrijft dikwijls pittige brieven aan de christenen, daar lezen we vaak over heen. Wat Paulus ons vandaag liet horen kunnen we ons ook nu nog ter harte nemen: geef niet toe aan partijzucht en ijdelheid. Acht jezelf niet hoger dan een ander. Laat de gezindheid van […]

‘AmeezingPraise Five’

door Clara & Franciscus federatie

De laatstgehouden AmeezingPraise viering op 2 september j.l. met het Gospelkoor Living Words was een doorslaand succes! Daarom nu voor het einde van het jaar nog een nieuwe Praiseviering. Op zaterdagavond 28 oktober a.s. is het zover! Dan gaat de vijfde spectaculaire Praise-viering van start. Waar: in de H. Petruskerk in Roelofarendsveen. Hoe laat: 19:30 […]

Gedachte voor thuis, 25e zondag door het jaar.

door Clara & Franciscus federatie

‘Zijt gij kwaad, omdat ik goed ben?’ Mt.20, 1-16a.   God geeft zijn liefde aan iedereen zonder uitzondering. Aan al wie zich opent voor deze liefde. Het maakt niet uit of dit vroeg of laat in je leven gebeurt. Gods liefde kan nooit verdiend worden, enkel aanvaard. Het feit dat de laatkomers enkel te werk […]

Gedachten voor thuis, 24e zondag door het jaar.

door Clara & Franciscus federatie

‘Neen, ik zeg u, vergeef niet tot zevenmaal toe maar tot zeventig maal zevenmaal’. Mt.18,21-35   Petrus moet geschokt geweest zijn, zodra hij besefte dat de weg van de vergeving geen einde kent. Later is hij er blij om, omdat Jezus hem vergeeft, ook al had hij hem verloochend. Petrus zag in dat, als God […]