Navigation
Het Anker

Het Anker

Het Anker: samen het geloof ontdekken en vieren

Het Anker is een project voor kinderen en ouders samen. Een programma waarin ouders en kinderen samen op onderzoek gaan in alle hoeken van de kerk. Wat daar met elkaar wordt ontdekt, komt terug in de Eucharistie, de H. Mis die daarna samen gevierd wordt.

Het bestaat uit vier zondagmorgens van 10.00 – 12.30 uur. Het eerste uur is voor de catechese. Daarin ontdekken we de belangrijkste onderdelen van de heilige eucharistie: het binnenkomen en begroeten van God; het luisteren naar en antwoorden op God; het danken en ontvangen van God en Jezus Christus; en het door God op weg gezonden worden. In het tweede uur vieren we samen de eucharistie met aandacht voor de aanwezige kinderen. De activiteiten en de viering is er op gericht om kinderen vertrouwd te laten worden met het samenkomen in de kerk en het ritme van de Eucharistie.

Alle kinderen uit het gezin kunnen met hun ouders/verzorgers aan de bijeenkomsten meedoen.

‘Het Anker’ is ook de plaats voor de voorbereiding op de 1e H. Communie. De kinderen die daadwerkelijk zullen deelnemen aan de 1e H. Communie zijn in de leeftijd van 7/8 jaar, maar iets jongere of oudere kinderen zijn ook welkom.

Het project Het Anker begint in de herfst. Aanmelding uiterlijk vóór 1 oktober.