Navigation
Grot viering

Viering Maria Tenhemelopneming

Viering Maria Tenhemelopneming

Op zaterdag 17 augustus om 19.00 uur vindt in onze parochiekern weer de jaarlijkse openluchtviering plaats rond het feest van Maria Tenhemelopneming.

Bij de Lourdesgrot is dan weer alles in gereedheid gebracht voor de vele bezoekers uit de eigen parochiekern en ook die van vele andere kernen. Maria betekent veel voor heel veel mensen, die daarom graag naar deze viering komen; Maria in de polder; een beetje Lourdes bij een nagebouwde grot in Zevenhoven, waar mensen zich thuis voelen bij Maria.

Bisschop Hoogenboom zal de celebrant zijn in deze viering. Koor Revival verzorgt de zang.

U bent van harte uitgenodigd.

Als u een plaatsje wilt reserveren, kunt u zich hiervoor telefonisch melden bij het secretariaat op vrijdagmorgen 16 augustus, tel 0172- 538291 tussen 9-11 uur.