Wijkcontactwerk

Sinds november 1992 zijn wij gestart met ons wijkcontactwerk. Inmiddels werken wij met 40 dames/heren. Ieder van hen heeft een of meer straten in onze parochiekern. Deze wijkcontactpersoon zijn de ogen en oren van onze kern. Zij verwelkomen nieuwe parochianen met het bezorgen van het parochieblad Samenstromen. Ook brengen zij bij een geboorte een bezoekje met een mooie kaart en een klein cadeautje en een boekje over dopen. Ook de Vormelingen en Communicantjes krijgen een persoonlijke felicitatie thuis door middel van een mooie kaart. De zieken en bejaarden worden door deze wijkcontactpersonen bezocht met een fruitschaaltje of een bloemetje en met kerst ook een mooie kaart en een leuke attentie. Bij overlijden brengen zij een condoleancebezoek tijdens avondwake of uitvaart. Ook worden de enveloppen van de jaarlijkse Kerkbalans door de wijkcontactpersonen rondgebracht en zij bezorgen elke maand het federatieblad.

Aarlanderveen:

Voor inlichtingen omtrent het wijkwerk kunt u contact opnemen met mevrouw A. Hijman (Aarlanderveen) of mevrouw N. Hijman (Ter Aar). Beide dames zijn bereikbaar via het parochiesecretariaat.