Hieronder vindt u een overzicht van alle werkgroepen, vrijwilligers en koren. U kunt per locatie zoeken voor een overzicht van de groepen.

Rock Solid Aarlanderveen

Rock Solid is een tienergroep waarbij tieners van 11 tot 16 jaar bij elkaar komen om op een leuke, actieve en creatieve manier met het geloof bezig te zijn. Tieners op deze leeftijd hebben vaak veel energie. Met veel korte spellen en programma-onderdelen zullen we op een speelse wijze het geloof ontdekken.

Bij Rock Solid Aarlanderveen komen we elke drie weken bij elkaar in ’t Achterom. Iedere avond heeft een ander thema. Deze thema’s variëren van ‘de Bijbel’ en ‘godsbeelden’ tot ‘Instagram’ en ‘hoe overleef ik mijn ouders?’. Door middel van de spellen, gespreksmomenten en een korte preek duiken we echt in de verschillende thema’s. Super gaaf toch?

Bij Rock Solid hebben we ieder jaar ook nog een aantal extra activiteiten, zoals een start-BBQ, een zomer- of winteruitje en een Goede Vrijdag activiteit, waarbij we een hele nacht superleuke activiteiten doen.

Lijkt het jou leuk om een keertje naar Rock Solid te komen? Kijk op de achterkant van de Samenstromen voor de datums en meld je aan door een mail te sturen naar rocksolid.aarlanderveen@rkgroenehart.nl.
We beginnen om 18.40 uur en we eindigen anderhalf uur later (om 20.10 uur).

De bijeenkomsten staan trouwens ook vermeld in het vieringen- en activiteitenoverzicht op de website www.rkgroenehart.nl.

Mocht je nog vragen hebben over Rock Solid, dan horen wij het graag!

P.C.I.

Groep

P.C.I.

P.C.I. staat voor Parochiële Caritas Instelling. De P.C.I. probeert om in deze moderne tijd, waarin een ieder het financieel goed zou moeten hebben, hulp te bieden aan een ieder die door omstandigheden in financiële of materiële problemen is gekomen (door welke aard dan ook veroorzaakt). Dit onder grootste privacy voor de betrokkenen. U kunt ook uw financiële bijdrage leveren voor het diaconale werk in onze parochie. Met dit geld worden mensen geholpen, die in financiële moeilijkheden terecht zijn gekomen (uiteraard nadat andere sociale instanties geraadpleegd zijn). Dit kan door uw bijdrage over te maken op banknummer 34.64.25.530 t.n.v. P.C.I. Aarlanderveen/Ter Aar.

Cantorij De Drie Aren

Cantorij De Drie Aren

Ons parochiekoor is ontstaan in 2002 door samenvoeging van parochiekoor St. Ceacilia en de Cantorij van Aardam. Dit dames- en herenkoor luistert de weekendvieringen op. Ook bij avondwakes, uitvaart-, trouw- en jubileumvieringen zingen zij. Het koor wordt muzikaal begeleid en gedirigeerd door de heer D. Leliveld. Repetitie is op woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur. Om het voortbestaan van het koor te waarborgen, zijn nieuwe leden welkom. Contactpersoon voor de Cantorij is mevrouw S. Houdijk; zij is bereikbaar via het parochiesecretariaat.

Lords Voice

"Lords Voice" is van oudsher een jongerenkoor dat in 1976 is opgericht door een groep enthousiaste KPJ-leden (Katholieke Plattelands Jongeren).

Door de jaren heen zijn we uitgegroeid tot een koor met ongeveer 40 leden in de leeftijd van 20 tot 60 jaar, die vieringen maken welke juist de jongeren aanspreken. De koorleden stellen, vanuit de Evangelielezingen, de vieringen samen onder leiding van een koorlid en in nauw overleg met de betreffende voorganger. De liedjes die wij zingen zijn eigentijds en liggen goed in het gehoor. Bij elke viering worden aan de hand van het thema bijpassende liedjes uitgezocht; teksten en gebeden schrijven we meestal zelf.

Wij verzorgen 1 keer per maand een viering in de kerk. Jaarlijks wordt er een viering verzorgd voor het Heilig Vormsel, met Pasen, met Kerstmis en met Oud en Nieuw. We zijn ook jaarlijks te gast bij Ipse de Bruggen in Nieuwveen. Daarnaast zingen wij tijdens huwelijksvieringen in de parochie, maar ook in de federatie. Regelmatig zingen we ook tijdens avondwaken.

De muzikale begeleiding van ons koor bestaat uit:
Anja van Holland; keyboard,
Trinette Versluijs;dwarsfluit en trompet,
Mariska de Roos; gitaar.

Dit alles onder leiding van onze dirigent Nico Hoogervorst.

Ben je nieuwsgierig geworden en wil je meer weten? Aarzel niet en kom langs!
Wij repeteren op maandagavond van 19.30 tot 21.15 uur in ’T Achterom achter de kerk in Aarlanderveen.
Voor meer informatie kun je contact opnemen middels lordsvoice.aarlanderveen@gmail.com of het parochiesecretariaat.

Misdienaars

Jongeren

Misdienaars

Onze misdienaars zijn meisjes/jongens die hun eerste communie hebben gedaan. Eén of twee keer per maand, op zaterdagavond of op zondagmorgen, helpen zij de voorganger tijdens de vieringen.
Contactpersonen voor de misdienaars zijn de heer en mevrouw J. Kempen; zij zijn bereikbaar via het parochiesecretariaat.

Peuterviering

Zes keer per jaar verzorgt de werkgroep een speciale viering voor onze jongste parochianen. Tijdens de peuterviering willen we kinderen van 2 t/m 4 jaar samen met hun ouders, broertjes, zusjes, opa’s en oma’s laten kennismaken met de kerk, thema’s van geloof en met God. We gaan samen liedjes zingen, luisteren en meedoen met een verhaal, knutselen en bidden. Naast verhalen uit de bijbel maken we ook gebruik van prentenboeken.
Contactpersoon voor de werkgroep peuterviering is mevrouw J. den Brave. Zij is bereikbaar via het parochiesecretariaat.

Kinderkerk

Project

Kinderkerk

Tijdens de dienst van het Woord kunnen kinderen vanaf 4 jaar deelnemen aan de kinderkerk. De voorganger nodigt alle aanwezige kinderen daartoe uit om met de leiding mee te gaan naar de pastorie. De leiding verzorgt een dienst waarin het Evangelie van dat weekend aan bod komt, in kindertaal, waarna vervolgens uitleg volgt. Dit gebeurt in de vorm van een verhaal of gedicht, een gebed, een toneelspel of een lied. Als het kan wordt er ook geknutseld. Vaak is er ook een spiegelverhaal, in andere woorden, maar met dezelfde strekking als het Evangelie. Wanneer de dienst van het Woord in de kerk is afgelopen, komen de kinderen er weer bij om samen de viering verder te vieren.
In de Adventsperiode is er meestal twee keer kinderkerk. Gedurende de rest van het jaar gemiddeld 1x per 4 weken. Na afloop van een viering met kinderkerk is er altijd koffiedrinken, waarbij voor de kinderen limonade wordt geschonken.
Contactpersoon is mevrouw S. Beckers; zij is bereikbaar via het parochiesecretariaat.

Werkgroep Caritas (PCI) Aarlanderveen, Langeraar & Ter Aar

De lokale werkgroep Caritas is onderdeel van de PCI Heilige Clara Parochie.
PCI staat voor Parochiële Caritas Instelling.

De PCI probeert om in deze moderne tijd, waarin iedereen het financieel goed zou moeten hebben, hulp te bieden aan iedereen die door omstandigheden in financiële of materiële problemen is gekomen (door welke aard dan ook veroorzaakt). Dit onder de grootste privacy voor de betrokkenen. U kunt ook uw financiële bijdrage leveren voor het diaconale werk in onze parochie. Met dit geld worden mensen geholpen, die in financiële moeilijkheden terecht zijn gekomen (uiteraard nadat andere sociale instanties geraadpleegd zijn).

Contact
Mail naar CaritasgroepAarlanderveenLangeraar@rkgroenehart.nl

0172-602943

Prego

Jongeren

Prego

Prego staat voor Passievol Ruimdenkend En Gelovig Onderweg. Wij zijn een praktiserende katholieke groep jongvolwassenen, die door samenkomen het geloof verdiepen en uitdragen in het dagelijks leven.

Overeenkomstig Handelingen 2, 44,46:
Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen.
Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde.

Eens in de vijf weken komen wij op zondagavond bij elkaar in de familieruimte van de Petruskerk te Roelofarendsveen. De bijeenkomsten beginnen met een gezellige borrel en een maaltijd, waar we elkaar kunnen ontmoeten.

Na de maaltijd wordt er een korte presentatie gegeven over het inhoudelijke onderwerp van die avond. Vervolgens wordt er in kleine groepjes verder van gedachten gewisseld. Als afsluiting is er een gebedsdienst in de naastgelegen kerk.

Het seizoen wordt altijd afgesloten met een feestelijke en verrassende slotdag.

Heb je interesse om je aan te sluiten bij RKJ Prego? Wil je een keer een bijeenkomst meemaken? Mail ons dan via rkj-prego@hotmail.com of kijk op onze Facebook-pagina

Cantors

De cantors ondersteunen de zang van de kerkgemeenschap in een viering wanneer er geen koor is. Door in te zetten en het lied voor te zingen wordt de vierende gemeenschap uitgenodigd tot het gezamenlijk zingen van liederen.

Langeraar

Rock Solid

Jongeren

Rock Solid

Na-Vormselcatechese Rock Solid

Voor jongeren die het sacrament van het H. Vormsel hebben ontvangen, wordt de mogelijkheid geboden om deel te nemen aan de navormselgroep Rock Solid. De bedoeling is om via aan leeftijd aangepaste gespreksonderwerpen jongerencatechese te bieden.  Daarnaast worden er ook andere activiteiten georganiseerd. De groepen zijn onderverdeeld in leeftijd en komen elke maand bij elkaar in het Koetshuis.

Koor Jubilans

Het koor Jubilans is voor mensen die graag willen zingen en ongeveer tussen de 30 en 60 jaar zijn. We repeteren op maandag avond van 20-22 uur onder leiding van Manon ter Steege en begeleid op het orgel door Wim Loos. We ondersteunen de vieringen ongeveer eens per 8 weken. Ook als je geen zang ervaring hebt ben je van harte welkom. Voor vragen, neem contact op met Manon op 06-47316736.

Stilte- Aandacht meditatie Langeraar

Stilte- Aandacht meditatie Langeraar

In deze tijd dat iedereen het maar druk, druk, druk heeft een moment met elkaar heel bewust de rust en de stilte opzoeken. Kijk en ervaar wat het met je doet.

Er wordt weleens aan mij gevraagd: “Wat doe je dan bij zo’n stilte meditatie”? Eerst probeerde ik dan zo goed mogelijk een omschrijving te geven over hoe het verloop van zo’n meditatie avond er dan uitziet: We ‘doen’ 2x een geleide stilte meditatie, een stukje toelichting en napraten met een kopje thee…

Maar gaandeweg kom ik steeds meer tot de ontdekking dat dat maar woorden zijn om iets te omschrijven wat je aan het ‘doen’ bent. Maar met stilte meditatie gaat het niet zozeer om ‘doen’, maar veel meer om ‘Zijn’. Je openstellen voor wat er in je hart is. Dát de ruimte geven. Dát te leren zien, dát te ontdekken. Zonder verwachting patroon, kijk maar wat er gebeurt, ervaar maar hoe het voelt. Ik kan niet voorspellen hoe God in jouw/ uw hart werkt (ik zou haast zeggen: Gelukkig niet), maar ik kan bijna met volle zekerheid zeggen dát er wat gebeurt. Aanwezig zijn in de stilte kan heel bijzonder zijn. Zeker als je de stilte met een groep mensen deelt. Je versterkt elkaars stilte.

Het is meer dan alleen ontspanning (hoewel dat in de tegenwoordige tijd al een zeer weldadige luxe is). Het is een overgave aan het moment, aan dat wat er nú is. Wie weet wat je allemaal ontdekt? Woorden om te omschrijven zijn niet toereikend; kom het ervaren.

De 3 groepen zijn in een blok van 8 x op de woensdag -en donderdag avond van 20 tot 21.30 uur en op de woensdag ochtend van 08.45 tot 10.15 uur in het Koetshuis naast de H. Adrianus kerk in Langeraar.

Om de waarde en kracht van het samen mediteren te ervaren is het wel wenselijk dat je alle / de meeste avonden aanwezig kunt zijn en zal de groep niet groter zijn dan 7 personen.

Dus, heb je interesse, of heb je vragen, laat het me weten. Mijn tel (whatsapp) is 06-2825 6286

Warme groet,

Liesbeth van Woudenberg

0628256286

Kids Club

Jongeren

Kids Club

In de Kidsclub leren kinderen aan de hand van spelletjes spelenderwijs meer over God, Jezus, de Bijbel. Maar ook over het omgaan met de uitdagingen die op het pad van de kinderen komen. De Kidsclub overbrugt de periode tussen de Eerste Heilige Communie en het Heilige Vormsel. Het is voor de kinderen tot ongeveer elf jaar.

In de Clara & Franciscus federatie wordt de Kidsclub gedaan in de parochiekernen Aarlanderveen en Noorden.

KaJoNi

Jongeren

KaJoNi

KaJoNi staat voor Katholieke Jongeren Nieuwkoop.
Onze doelstelling is om met de jongeren in onze parochiekern, bezig te zijn en hen meer betrokken te houden.
Dit wordt gedaan door middel van het vormselproject en voor de gevormden het project Rock Solid.
Het vormselproject start in september en eindigt met de vormselviering in november. De bijeenkomsten zijn in het parochiehuis.
In het project Rock Solid worden de kinderen uitgenodigd worden mee te doen aan gekke spelletjes maar ook een moment van bezinning hebben.
De kinderen komen bij elkaar in het parochiehuis.
Ook doen we mee met de activiteiten uit de parochie, denk hierbij aan de Goede Vrijdagviering en de BBQ.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de werkgroep KaJoNi

Jeugdkoor “Flos Campi”

Repetitie op dinsdagavond
contactpersoon: Elleke van Klink, 573653

Jeugdkoor Flos Campi is opgericht op 19 oktober 1969.
Het koor is opgericht door dhr. C. van Koert. Hij is jarenlang dirigent geweest. Later heeft Ton Wassenburg een aantal jaren de leiding gehad  bij Flos Campi. Toen hij geen tijd meer had, heeft Elleke van Klink het van hem overgenomen. Zij staat er al weer sinds augustus1986 voor.

In de beginjaren waren heel wat kinderen lid van Flos Campi. Er was zelfs een poosje een wachtlijst! Dat is tegenwoordig wel anders….. Op dit moment zijn we heel blij dat we weer 12 enthousiaste leden hebben. We gaan op naar de 15, hopen we! (meer mag natuurlijk ook!)
We hebben een vast combo: Ruud Hoppenbrouwer (ook al sinds augustus 1986) is de organist en sinds 1997 versterkt  Annemieke van Klink het combo op melodisch slagwerk. Helaas is zij op dit moment voor onbepaalde tijd uitgeschakeld.

Het doel van dit koor is de gezinsvieringen in onze kerk op te luisteren met mooie, eigentijdse, bij het koor en de doelgroep passende liedjes. Bovendien proberen we een paar keer per jaar in de kapel van Huize Ursula in Nieuwveen te gaan zingen. De bewoners vinden het heel fijn als we komen zingen. Ook voor ons is het steeds weer een feest.

Elk jaar, meestal aan het eind van het seizoen, geven we een koffieconcert in het Parochiehuis. De laatste jaren doen de blokfluitleerlingen van de huidige dirigent ook mee. Iedereen is dan van harte welkom om naar ons te komen luisteren. We zingen dan meer profane (niet kerkelijke) liedjes. Leuk om tussendoor te doen.

Alle kinderen, die in groep 4 of hoger zitten, zijn van harte welkom, om met ons mee te komen zingen. Kom het gerust een keer proberen. We repeteren elke dinsdagavond van 19.00 uur tot  20.00 uur in het Parochiehuis aan de Dorpsstraat.

Naast zingen doen we ook nog andere gezellige dingen, zoals knutselavonden, een dagje uit en/of een dagje speeltuin.

Voor meer informatie en/of aanmelden:
Elleke van Klink-Kwakkenbos ( 0172-573653 )
Ruud Hoppenbrouwer ( 0172-574755 )

0172-573653

De Horizon

Klein, maar dapper……..

dat is koor De Horizon van onze parochie O.L.Vr. Hemelvaart. Het koor, je kunt het eigenlijk geen koor meer noemen, bestaat uit 4 enthousiaste jonge vrouwen die nog steeds vol overtuiging hun bijdrage leveren aan de vieringen in onze kerk.  Samen met ‘de moeder van het koor’ Gré de Boer, wordt gewerkt aan het samenstellen van de liturgie en wordt gezocht naar aansprekende, passende teksten voor het boekje, dat door Ien Tensen wordt gemaakt. ‘Waarom niet stoppen?’ wordt er wel eens gevraagd, maar daar wordt niet over gepeinsd. Voor iedere viering wordt geprobeerd een nieuw lied in te studeren, want ondanks het feit dat het een kleine groep is, zijn er nog ambities genoeg. Onder leiding van Carola van Heusden op gitaar wordt meerstemmig gezongen alsof het niets is. Bestaande teksten, maar ook nieuwe teksten, die door Carola van muziek voorzien worden, worden prachtige liedjes.

Op tweede kerstdag presenteerden de meiden zich in allemaal hetzelfde jurkje. Het zag er prachtig uit. Kerkgangers werden door De Horizon ontvangen in het portaal, waar men al in de stemming kwam voor de viering. Het werd een warme kerstviering, waar nog veel mensen op af waren gekomen. Na deze prachtige viering hadden ze er nog niet genoeg van, ze zongen nog een prachtig Stille Nacht. 4 spatzuivere stemmen, prachtig om naar te luisteren.

Natuurlijk willen we doorgaan, maar wat zouden we blij zijn met wat versterking. Durf je de uitdaging aan, kom dan eens meezingen op maandagavond om 19.30 in de pastorie.

Wil je deel uitmaken van De Horizon, neem dan even contact op met Marleen Baas.

 06-2182129

Andante

Het koor Andante staat in een lange traditie van koorzang in de Nieuwkoopse parochiegemeenschap.

In de tweede helft van de 19e eeuw werd in RK-kerk de koorzang strak georganiseerd in de vorm van een kerkkoor bestaande uit alleen mannen. Het repertoire bestond uitsluitend uit gregoriaanse gezangen en Latijnse meerstemmige muziek.
Zoals in de meeste plaatsen werd het kerkkoor van Nieuwkoop vernoemd naar de patroonheilige St. Ceacilia.

In de jaren 60/70 van de vorige eeuw kwam de omwenteling en mochten ook vrouwen meedoen naast het gegeven dat de Nederlandse taal gebruikt mocht worden in de liturgie. Ook het Nieuwkoopse kerkkoor ging daarin mee en presenteerde zich jaren lang als het ‘Gemengde Koor’.

Sinds medio 2012 is voor een wat andere opzet gekozen.
Het accent ligt nu vooral op stimuleren en ondersteunen van de samenzang naast het verzorgen van de voorzang van psalmen/beurtzangen en overige gezangen. Verder worden de vieringen op een verantwoorde wijze opgeluisterd met repertoire wat door de jaren is opgebouwd.

Het koor, wat nu meer een cantorij of liturgische voorzanggroep is, heeft met deze andere opzet  gekozen voor de naam ‘Andante’.

Andante verzorgt in afwisseling met de koren Horizon, Allegro en Flos Campi de vieringen in het weekend en op de kerkelijke feestdagen. Daarnaast is het koor door de week beschikbaar voor de zang bij vieringen van uitvaart, huwelijk en huwelijksjubileum.

De groep bestaat uit 19 dames en heren.
De muzikale leiding is in handen van de dirigent/organist Dook Leliveld.

De repetities zijn elke dinsdagavond van 20.00 tot 21.45 uur in het Parochiehuis.

 

U bent van harte welkom om met ons mee te zingen. U kunt zich opgeven bij onderstaande contactpersonen

Allegro

Koor Allegro is opgericht in  februari  1969 en is toen begonnen als jongerenkoor. Inmiddels hebben we ons 45 jarig bestaan gevierd. Het koor bestaat nu uit 30 enthousiaste leden waarvan een aantal al rond de 40 jaar lid zijn.
Een keer in de maand zingen we op zondagochtend tijdens de viering in de kerk van Nieuwkoop.
We zingen 1 of 2 keer per jaar in de kapel van Huize Ursula in Nieuwveen of als dat gevraagd wordt in andere parochies van de Clara en Franciscus federatie.
Ook kunt u ons vragen voor huwelijksviering of ouderenmiddag  etc.
We zingen tijdens vieringen  vaak gospels die onder andere tot ons repertoire behoren.

We repeteren op donderdag avond  van 20.00 - tot 22.00 uur in het parochiehuis te Nieuwkoop.
Lijkt het u leuk om mee te komen zingen, kom gerust een keer meedoen op de repetitie. Nieuwe leden kunnen we altijd gebruiken.
Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het koor.

www.koorallegro.nl 

Werkgroep Caritas (PCI) Nieuwkoop & Noorden

De lokale werkgroep Caritas is onderdeel van de PCI Heilige Clara Parochie.
PCI staat voor Parochiële Caritas Instelling. De PCI heeft als doel om binnen en buiten de geloofsgemeenschap van de parochies  elkaar te ondersteunen en daar waar gewenst hulp  te bieden, binnen de grenzen die het Bisdom stelt.

Wat doet de PCI praktisch gezien?
De PCI probeert  mensen in acute financiële nood te ondersteunen door middel van  (eenmalige) giften of financiële ondersteuning van personen of gezinnen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: toelage brandstof, wasmachine, voedsel.

Voor wie is de PCI?
De PCI helpt in principe iedereen, ongeacht geloof of afkomst, woonachtig binnen de parochiekernen  Nieuwkoop, Noorden en Woerdense Verlaat, die in tijdelijke financiële nood verkeert.
Een aanvraag kan door iedereen worden ingediend, zowel voor eigen nood als de nood van bekende of familielid. Alle aanvragen worden zorgvuldig gewogen en discreet beoordeeld. Er wordt ook gekeken naar andere steunfondsen of oplossingen.

Hoe wordt het gefinancierd?
Het wordt gefinancierd door de rente van de gelden die opgebracht zijn door onze voorouders in het Armenfonds en door een jaarlijkse collecte.
Verder zijn wij afhankelijk van de giften die wij ontvangen.

Contact
Mail naar CaritasgroepNieuwkoopNoorden@rkgroenehart.nl

0172-409283

St Caecilia

koor_nieuwveenHet gemengd koor St. Caecilia is het parochiekoor van de parochies H. Johannes Geboorte in Zevenhoven en de H. Nicolaaskerk te Nieuwveen. Sinds 2000 besloten beide parochiekoren (beide St. Caecilia geheten) de stemmen te bundelen en als één koor voor beide parochies de kerkzang te gaan verzorgen. 

Met veel enthousiasme brengen zij liederen in diverse talen en van allerlei componisten ten gehore. Missen van Haller, Mozart, Perosi en Gounod staan op het repertoire evenals Engelse hymnen, motetten en muziek van Bach, Mozart, Lotti en tekstschrijvers als Jongerius en Oosterhuis.

Het koor zingt 2 keer per maand in vieringen van beide kerken en zingt bij rouw- en trouwdiensten. Het koor telt 45 leden, maar er is altijd een plaatsje over, dus u bent van harte welkom! Wij repeteren elke donderdagavond van 19.30u tot 21.45u, afwisselend in de kerk van Nieuwveen en Zevenhoven. 

Het koor staat onder de enthousiaste leiding van dirigent Theo van Dijk en organist Cor Graafland. Naast zingen is gezelligheid een belangrijk aspect en dat komt zeker terug in de repetities en uitvoeringen. Jaarlijks zijn er avondjes samenzijn, een dagje uit en ook de algemene ledenvergadering wordt met een hapje en drankje afgesloten. Nieuwsgierig? Kom gerust eens langs.

Wilt u meer weten van ons koor? Of komen zingen? 

Neem dan contact met ons op via email: KoorStCaecilia@gmail.com.
Wij zien u graag terug in de viering, concert of op de repetitie!

Canta Libre

Koor,  zgn. middenkoor, dat eigentijdse muziek brengt.
Zij zingen ongeveer 1x per maand tijdens de vieringen van zaterdag of zondag. Woensdagavond repeteert het koor.
Tijdens deze diensten is er tevens crèche.

De Regenboog

Koor jongeren

De Regenboog

Het kinderkoor zingt bij bijzondere gelegenheden, zoals kerkelijk feesten en 1e H. Communie.
Alle kinderen van groep 4 t/m groep 8 zijn van harte welkom.
Repetitie op dinsdagavond in de St. Nicolaasschool als een viering wordt voorbereid.

Werkgroep Caritas (PCI) Nieuwveen & Zevenhoven

De lokale Werkgroep Caritas is onderdeel van de PCI Heilige Clara Parochie.
PCI staat voor Parochiële Charitatieve Instelling.

Caritas is een Latijns woord. Het betekent 'liefde van God, ofwel naastenliefde'.
Dit ligt ook heel dicht bij het Griekse woord Diaconie: 'dienstbaar zijn voor de medemens'.

Leden van de PCI en de lokale caritas-werkgroepen zetten zich in voor de noden binnen de kerkgemeenschap.
Denk hierbij aan:
·         Verwijzing naar de juiste instanties, zoals de bijstandswet of de W.M.O.
·         Eenmalige geldelijke ondersteuning door onvoorziene omstandigheden
·         Een ouder die het schoolreisje van hem of haar kind niet kan betalen
·         Geldelijke steun aan instanties voor gemeenschappelijk doel
·         Rond de kerst het bezoeken van alleenstaande en of zieke mensen.

Het is niet zo dat de PCI de rol van de bijstand of Sociale Dienst overneemt.

 

Cantabo

Het koor Cantabo verzorgt 1 à 2 keer per maand de zang tijdens de zaterdagavond of zondagochtendviering.

Ook bij huwelijksvieringen en uitvaartdiensten zingt het koor.

Het koor repeteert iedere woensdagavond van 19.30 tot 21.30 uur.

Het heeft een eigen dirigent en een eigen organist.

Ook heeft het een eigen liturgiegroep, gevormd uit leden van het koor.

De Liturgiecommissie komt 1 x per 1 of 2 maanden bij elkaar en zoekt gezangen uit voor de komende 2 á 3 vieringen.

De gezangen voor de Feestdagen gaan in overleg met de pastores.

De liturgiegroep houdt een muziekbibliotheek bij.

Bij uitvaartdiensten neemt een lid van het bestuur contact op met de familie van de overledene, om de gewenste muziek uit te zoeken.

Bij huwelijksvieringen wordt de muziek uitgezocht met het bruidspaar.

Vergaderingen:  Het bestuur houdt 2 x per jaar een korte vergadering.

1 x per jaar is er een algemene ledenvergadering.

In het korenoverleg ( 1 x per jaar ) worden de data en koren van en bij alle vieringen vastgelegd.

Bij jubilea van de koorleden (25, 40 of meer jaren lidmaatschap) kunnen onderscheidingen worden aangevraagd:  Gregoriusspeld en Pro Ecclesia.

Waimbaji

Het koor Waimbaji verzorgt ongeveer 12 x per jaar de zang tijdens de weekendviering.

Tijdens het korenoverleg ( 1 x per jaar) worden de data van de vieringen vastgelegd.

Er zijn ook vaste vieringen die het koor ieder jaar verzorgt: Witte Donderdag, Paaswake,

Oogstdankdag, Kerstnacht of -ochtendmis (om en om met Cantabo), Oudejaars-

avond.

In de zomermaanden (juli en augustus) wordt er niet gezongen.

 

Het koor repeteert iedere donderdagavond van 19.45 - 21.30 uur.

Het koor heeft een eigen dirigent en eigen muzikale begeleiding. 

De lezingen en de voorbeden in de vieringen worden door een koorlid gedaan.

Ieder koorlid heeft een eigen map met alle liedjes die ze kennen.

Iedereen kan liedjes inbrengen die ingeoefend worden. De liedjes komen dan in de map erbij.

 

Het koor geeft 1 x per 2 à 3 jaar een concert n.a.v. een thema. De opbrengst van deze avond is 

de laatste jaren bestemd geweest voor een Goed Doel.

Een enkele keer gaat het koor ergens anders zingen ( op verzoek).

 

Informatie:   De liturgiegroep maakt gebruik van de Bijbel en het boek ” Het jaar door”

                    ( hierin staan alle weekendevangelies genoemd). Verder halen ze veel uit

                    misboekjes van andere parochies.

                    De liedjes worden gekozen uit de eigen map

  

Vergaderingen: - Het bestuur heeft vier keer per jaar een vergadering (± 2 ½ uur) .

              - 1x per jaar een korenoverleg

 

Tijdsinvestering:            Bestuur:  4 avonden per jaar (ledenadministratie kost extra tijd).

0172- 409404.

Revival

Bestuur
 Voorzitter  Peter Lodder
 Secretaris  Angela Pietersen
 Penningmeester Gretine Luijben
 Lid  Lies Visser
 Lid  Greet Epping
Koor Revival zingt bij diverse gelegenheden, te weten:
Kerkviering
Huwelijksviering (ook huwelijksjubilea)
Vormsel
Doopviering
Avondwake
Uitvaart
Concert

.. en andere evenementen.

Het Koor Revival zingt tijdens de kerkvieringen in het weekeinde.
Het gelegenheidskoor van Revival zingt op afspraak; boekingen lopen via Lies Visser op tel.nr. 0172-539419 of via de mail rkkoorrevival.zevenhoven@gmail.com
Voor meer informatie kunt u tevens de website bezoekenwww.koorrevivalzevenhoven.com

Gelegenheidskoor

Koor jongeren

Gelegenheidskoor

Gelegenheids kinderkoor dat bestaat uit kinderen van de Joh. de Doperschool. Zij repeteren op school en zingen bij speciale kindervieringen.

Emanuel

Het koor zingt zowel Nederlandse als Latijnse gezangen/missen. De koren zingen regelmatig in de weekendvieringen. Op verzoek zingen zij ook bij rouw en trouw.

Emanuelkoor
De heer John de Jeu
Tel: 071 3313555
 email jpm.de.jeu@hccnet.nl
Dirigent: Manon ter Steege
Repetitieavond: dinsdag 19.30-21.30
Plaats: Petruskerk

Liturgisch koor Cadans

Cadans is een zogenaamd middenkoor. De leeftijd van de leden zit tussen die van de jongerenkoren en de dames-en herenkoren in. Cadans heeft een breed repertoire van Nederlandse en Engelse liederen/gezangen.

NB: nieuwe mannenleden zijn erg welkom!

Cadans
Voorzitter: mevrouw I. Brugman
Secretaris : mevrouw  M.A.C. Gies Broesterhuizen-van der Poel
Dirigent: de heer W. Loos
Email: koor-cadans@hotmail.com
Repetitieavond: woensdag 19:45-21:45 uur
Plaats: Petruskerk

Faith

Koor jongeren

Faith

Saamhorigheid en enthousiasme is waar Jongerenkoor Faith voor staat. Zij willen de verbondenheid tussen jongeren, geloof en muziek in enthousiasme blijven ontwikkelen. Zij willen graag kwaliteit met plezier leveren. Met gospels, moderne liturgische liederen houden zij hun repertoire gevarieerd en eigentijds.

Faith heeft een eigen website: www.jongerenkoorfaith.nl

Faith
Contact: Dennis Swiers
info@jongerenkoorfaith.nl
Dirigente: Barbara van Velzen
Repetitie avond: maandag 19.30-21.00 uur
Plaats: Petruskerk

Little Stars

Koor jongeren

Little Stars

Als je in groep 4 van de basisschool of hoger zit, en je van zingen houdt, ben je welkom op dit koor. We repeteren elke dinsdagavond in de Petruskerk van half 7 tot half 8. Naast de repetities zingen we eens in de maand op zondag of zaterdagavond in de Petruskerk bij een viering.

We zingen veel verschillende liedjes, doen veel met bewegingen en instrumenten. Elke repetitie beginnen we met zang oefeningen, oefenen we onze liedjes en sluiten we af met een leuk spelletje.

Dirigent : Dennis Swiers

 

PCI Roelofarendsveen

Wat is de PCI en wat doet zij?

De Parochiële Caritas Instelling helpt mensen bij u in de buurt die in financiële nood zitten.

De PCI kan hulp bieden aan individuele mensen en aan gezinnen, met name wanneer geen beroep meer gedaan kan worden op bestaande sociale voorzieningen.

Mensen kunnen in (acute) financiële nood komen door bijvoorbeeld hoge schulden, een verhuizing vanwege een scheiding, kapotte apparaten die onmisbaar zijn, plotselinge hoge medische kosten, hoge kosten vanwege kinderen m.b.t. onderwijs of contributie voor een club.

Voorbeelden uit een lange rij. Zijn ze schrijnend? De wereld zal er niet door vergaan, maar het gaat wel om mensen die soms even geen kans zien om dat beetje geld bijeen te schrapen, waardoor er weer eens wat geluk en blijdschap door het huis waait.

De PCI wil vanuit het christelijk geloof gestalte geven aan de opdracht van Christus dienstbaar te zijn aan de samenleving en de medemens in nood te helpen.

De PCI beheert het vermogen dat in de loop van enkele eeuwen is opgebouwd uit giften en nalatenschappen van welvarende parochianen. Deze parochianen wilden hun (financiële) geluk delen met mensen die het veel minder goed hadden dan zij.

De PCI maakt géén geld over naar een andere rekening. De PCI betaalt bijvoorbeeld wel een gasrekening, een kinderfiets of een vakantie voor een gezin dat dit al jaren niet meer heeft kunnen doen.

In stilte

De PCI blijft bewust bescheiden op de achtergrond, kiest voor discretie, onderzoekt in stilte en zorgt ervoor dat het benodigde geldbedrag snel ter beschikking komt.

Voor wie:

De PCI helpt alle mensen uit de Emanuelparochie die onze hulp nodig hebben. Er wordt geen onderscheid gemaakt in gelovige of niet-gelovige mensen. Voor Christus zijn immers ook alle mensen gelijk.

Werkgroepen of individuele mensen die een maatschappelijk doel nastreven of mensen uit onze parochie die werkzaam zijn voor of in de Derde Wereld, kunnen ook een beroep doen op de PCI.

Laat het ons weten

Bent uzelf in financiële nood gekomen en kunt u de hulp van de PCI goed gebruiken, laat het ons weten.

Als u iemand in uw omgeving kent die een steuntje in de rug kan gebruiken, laat hen weten dat wij een helpende hand kunnen bieden. U kunt ook contact met ons opnemen of samen de PCI benaderen.

Hoe kunt u een beroep doen op de PCI?

U kunt onderstaand aanvraagformulier invullen en versturen. Op dit moment kunt u nog niet on-line invullen maar wel een email sturen. U kunt het formulier wel kopiëren naar een word document. U kunt ook bellen of een briefje schrijven naar het secretariaat van de PCI.

“Armoede bestaat niet”, hoor je mensen wel eens zeggen. De praktijk is echter anders.

De Nederlandse overheid zorgt ervoor dat iedereen recht heeft op een bestaansminimum. Maar dan toch vallen er nog mensen tussen wal en schip. Voor die mensen wil de Parochiële Caritas Instelling (PCI) een reddingsboei zijn.

pci.emanuel@rkgroenehart.nl 

Lees HIER onze privacyverklaring

Enjoy

Koor

Enjoy

Enjoy

Dit koor bestaat uit negen muzikale vrouwen waarvan één dwarsfluit speelt. Alles onder leiding van een dirigente. We zingen soms á capella (zonder begeleiding van piano) één-, twee- en zelfs driestemmige liederen. Tijdens de zondagsvieringen zingen we eigentijdse liederen die bij de lezingen passen. In het Nederlands en in het Engels.

Elke woensdagavond repeteren we van 19.15 – 2015 uur in het Kompas naast het Kerkje aan de Does.

Wilt u eens mee repeteren, neem dan contact op met het secretariaat, klik hier.

 

enjoy-kerstconcert-2016

Lef

Koor

Lef

LEF

LEF staat voor Liturgisch Ensemble Fenima. Het ensemble telt 9 vrouwenstemmen die een- of meerstemmig gemiddeld 10 keer per jaar zondagsvieringen muzikaal ondersteunen. Het repertoire is afgestemd op de vieringen waaraan LEF meewerkt.
Bob Koorn is de vaste begeleider op piano en Roelf Scholma is de dirigent. LEF repeteert iedere maandagavond van 19.45 – 21.45 uur in het Kompas naast het Kerkje aan de Does.

Vind je liturgische muziek ook mooi en functioneel? Loop dan eens binnen en repeteer meer. Er is nog plek voor twee alten en twee sopranen 2 en een sopraan 1.

Meer informatie via het secretariaat, klik hier.

Het Nederlandstalig koor

Nederlandstalig koor

Dit koor bestaat al meer dan vijfenveertig jaar. We hebben een uitgebreid repertoire. In het koor zingen negen vrouwen en één man mee. We hebben een pianist die bij voorkeur orgel speelt. We zingen meestal Nederlandstalige, soms een-, soms tweestemmige liederen en in een enkel geval ook een Latijns gezang. We zingen tijdens de zondagsvieringen en bij uitvaarten.

Het koor repeteert op dinsdagavond van 19.45 – 20.45 uur in het Kompas naast het Kerkje aan de Does.

Wilt u eens mee repeteren, neem dan contact op met het secretariaat, klik hier.

Dirigente: Jeanne Borst-Oudshoorn

Inspiratie

Inspiratie

Zanggroep Inspiratie bestaan uit zes enthousiaste dames die hun medewerking verlenen tijdens zondagsvieringen, avondwake's, begrafenissen en huwelijksvieringen.
Met behulp van muziekbanden en begeleiding van gitaar brengen zij liturgische teksten op moderne muziek ten gehore.
Met veel plezier zingen ze ook in verzorgingshuizen, ziekenhuizen en op andere locaties, tijdens koffie- en kerstconcerten.

Voor meer informatie neem contact op met het secretariaat, klik hier.

PCI Hoogmade Woubrugge

Parochiële Caritas Instelling (PCI)

De Parochiële Caritas Instelling heeft als hoofdtaken om de caritas (christelijke liefde) een herkenbare plaats te bieden binnen de parochiegemeenschap en daarvoor een werkzaam instrument te zijn.De Parochiële Caritas Instellingen van Hoogmade en Woubrugge zijn samengegaan.

Contactpersonen:

Voorzitter:
Koos van Wieringen

Secretariaat:
Peter van Rijn
Theo Bosmanlaan 61
2355 DA Hoogmade
Telefoon 071-5012589
Email: PCIHoogmadeWoubrugge@Gmail.com

Onderhoud

Werkgroep

Onderhoud

Onderhoud gebouwen, tuin en kerkhof

De C.O.R.K.K., oftewel de Commissie Onderhoud Rooms-Katholieke Kerk (voorheen commissie groot onderhoud) is verantwoordelijk voor het onderhoud aan de diverse gebouwen die eigendom zijn van onze parochie. Er zijn talloze karweitjes die door de vrijwilligers worden gedaan. Ook voor mensen met twee linkerhanden is er nog wel iets te doen.
Mocht u ook interesse hebben dan kunt u zich voor tuin- en kerkhofonderhoud melden op dinsdagmorgen om 9.00 uur bij de Dissel, en ook voor andere klusjes bij Henk Brunt.
 
  
Onderhoud tuin en kerkhof:
Contactpersoon: Jan Zwetsloot
van Klaverweijdeweg 3 A
2355 AA Hoogmade
Tel: 0622466710
Email: beheerkerkhofhoogmade@gmail.com
Onderhoud gebouwen:
Contactpersoon: Henk Brunt
van Alcmaerlaan 8
2355 BB Hoogmade
Tel. 071-5018138
E-mail: henkenriekiebrunt@gmail.com

Klein Onderhoud

Klein Onderhoud

Wat doet het Klein - Onderhoud in onze parochie?

Onze werkgroep bestaat uit 24 dames verdeeld in 6 groepen, waarvan iedere week 1 groep de beurt heeft om te poetsen in de Onze Lieve Vrouw Geboortekerk. Door middel van een rooster weet ieder z’n beurt. Véél van de dames doen dit al jaren, 2 zelfs al 40 jaar. Dan zijn er nog 6 dames die drie keer in het jaar het koper en zilver poetsen.

Nu de kerk is afgebrand, houdt deze groep de pastorie schoon en organiseren ze twee keer per jaar een kleine braderie, waar ze kaarten en bloemstukken verkopen.

Interesse? Neem contact op met het secretariaat, klik hier.

Kostersgroep

Werkgroep

Kostersgroep

Kosters

Zorgen dat alles in de kerk gedurende de vieringen goed kan verlopen. Van: alles klaarzetten, kaarsen aansteken, klok luiden, enzovoorts tot de kerk weer afsluiten. Achter de schermen is de koster de baas in de kerk.

Heeft u ook interesse neem dan contact op met het secretariaat, klik hier.

 

 

 

 

Lectoren

Werkgroep

Lectoren

Lectorengroep

De lectorengroep van Onze Lieve Vrouw Geboortekerk bestaat uit 10 personen.
Enkelen van hen zijn lekenvoorganger in woord- en communievieringen of voorganger in avondwakes.

Interesse? Neem contact op met het secretariaat, klik hier.

 

Website

Een website beheren en onderhouden kost tijd.

  • Plaatsen van teksten
  • Bewerken van foto’s en plaatsen daarvan
  • Het plaatsen van aanvangstijden van vieringen en activiteiten
  • Bijwerken nieuwspagina van de betreffende BCP
  • Optimaliseren en up to date houden van zijn deel van de  website
  • En nog veel meer…

U kunt contact opnemen met het secretariaat, klik hier.

 

Nostalgie

Nostalgie

Deze Woubrugse zanggroep bestaat uit 7 personen. Deze zanggroep is voortgekomen uit het King’s Kombo, dat meer dan veertig jaar een uitgebreid repertoire heeft opgebouwd.
De teksten zijn geschreven door pater Raymond van Sasse van IJsselt ofm.

Nostalgie staat onder leiding van Anneke van Winden, tevens begeleidster met gitaar.
Wij zingen tijdens de vieringen in Woudsoord, Woubrugge, bij seniorenvieringen, en op verzoek bij speciale gelegenheden.

Voor meer informatie, neem contact op met het secretariaat, klik hier.

 

Gemengd koor St. Caecilia

Ons gemengd koor St. Caecilia bestaat uit ongeveer 30 leden. Het koor is opgericht in 1963.

Het repertoire is zeer gevarieerd: Van spirituals en muziek uit Afrika en Zuid-Amerika tot missen van klassieke componisten . Ook verzorgt het koor enkele keren per jaar een Gregoriaanse mis.

Het St. Caeciliakoor repeteert elke woensdagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur. De Gregoriaanse zangers beginnen al om 19.00 uur. De muziekcommissie zorgt voor de planning van de gezangen voor alle vieringen.

0172-506105

Middenkoor Resonans

Resonans is een enthousiast koor onder leiding van dirigent Marc Schaap. Het repertoire is voornamelijk eigentijds: popsongs, gospel en liturgische liederen. We verzorgen ongeveer 8 vieringen per jaar.

Ben je ouder dan 30 en zing je graag, dan ben je bij ons van harte welkom. We hebben geen toelatingsnorm en voorzingen is dan ook niet nodig. Spreekt dit je aan, dan zien we je graag op één van onze repetities. We repeteren op dinsdagavond van 20.00 uur tot 21.30 uur in de St. Jan de Doper te Leimuiden, Willem van der Veldenweg 24. Voor meer informatie kun je ook mailen met Ingrid Mollers via inkiem@live.nl.

PCI Leimuiden Rijnsaterwoude

Wat is de PCI en wat doet zij?
De Parochiële Caritas Instelling helpt mensen bij u in de buurt die in financiële nood zitten.
Armoede bestaat niet, hoor je mensen wel eens zeggen. De praktijk is echter anders.
De Nederlandse overheid zorgt ervoor dat iedereen recht heeft op een bestaansminimum. Maar dan toch vallen er nog mensen tussen wal en schip. Voor die mensen wil de Parochiële Caritas Instelling (PCI) een reddingsboei zijn.
De PCI kan hulp bieden aan individuele mensen en aan gezinnen, met name wanneer geen beroep meer gedaan kan worden op bestaande sociale voorzieningen.
Mensen kunnen in (acute) financiële nood komen door bijvoorbeeld hoge schulden, een verhuizing vanwege een scheiding, kapotte apparaten die onmisbaar zijn, plotselinge hoge medische kosten, hoge kosten vanwege kinderen m.b.t. onderwijs of contributie voor een club.
Voorbeelden uit een lange rij. Zijn ze schrijnend? De wereld zal er niet door vergaan, maar het gaat wel om mensen die soms even geen kans zien om dat beetje geld bijeen te schrapen, waardoor er weer eens wat geluk en blijdschap door het huis waait.
De PCI wil vanuit het christelijk geloof gestalte geven aan de opdracht van Christus dienstbaar te zijn aan de samenleving en de medemens in nood te helpen.
De PCI beheert het vermogen dat in de loop van enkele eeuwen is opgebouwd uit giften en nalatenschappen van welvarende parochianen. Deze parochianen wilden hun (financiële) geluk delen met mensen die het veel minder goed hadden dan zij.
De PCI maakt géén geld over naar een andere rekening. De PCI betaalt bijvoorbeeld wel een gasrekening, een kinderfiets of een vakantie voor een gezin dat dit al jaren niet meer heeft kunnen doen.
In stilte
De PCI blijft bewust bescheiden op de achtergrond, kiest voor discretie, onderzoekt in stilte en zorgt ervoor dat het benodigde geldbedrag snel ter beschikking komt.
Voor wie:
De PCI helpt alle mensen uit de parochiekern Sint Jan de Doper Leimuiden en Rijnsaterwoude die onze hulp nodig hebben. Er wordt geen onderscheid gemaakt in gelovige of niet-gelovige mensen. Voor Christus zijn immers ook alle mensen gelijk.
Werkgroepen of individuele mensen die een maatschappelijk doel nastreven of mensen uit onze parochie die werkzaam zijn voor of in de Derde Wereld, kunnen ook een beroep doen op de PCI.
Laat het ons weten
Bent uzelf in financiële nood gekomen en kunt u de hulp van de PCI goed gebruiken, laat het ons weten.
Als u iemand in uw omgeving kent die een steuntje in de rug kan gebruiken, laat hen weten dat wij een helpende hand kunnen bieden. U kunt ook contact met ons opnemen of samen de PCI benaderen.
Hoe kunt u een beroep doen op de PCI?
U kunt benaderen via onderstaande e-mailadres. U kunt ook bellen of een brief schrijven naar het secretariaat van de PCI.

Samenstelling PCI:
Voorzitter: Kapelaan B. van Paassen
Penningmeester: H. Vernooij
Secretaris: W. Duivenvoorden
Leden: A. Engele, B. Kiebert

pcisintjandedoper@outlook.com

Privacyreglement en privacyverklaring voor PCI Sint Jan de Doper te Leimuiden en Rijnsaterwoude.

In mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. Deze nieuwe wet voor de bescherming van persoonsgegevens heeft ook gevolgen voor de Parochiële Caritas Instelling (PCI) (of Armenbestuur) van de parochie Leimuiden en Rijnsaterwoude. De PCI werkt met het oog op de AVG met een eigen privacyreglement en privacyverklaring.

Het privacyreglement is op d.d.  21 januari 2019 vastgesteld door het bestuur van de PCI. In het privacyreglement worden de rechten en plichten van alle betrokkenen nauwkeurig omschreven. In het privacyreglement leest u hoe de PCI met persoonsgegevens omgaat.

Om ook diegenen die zich met een hulpvraag richten tot de PCI goed te informeren is er de privacyverklaring. Hierin staan de belangrijkste onderwerpen overzichtelijk bij elkaar. De parochieverklaring wordt ook verstuurd naar degene die zich met  een hulpvraag tot de PCI wendt.  Soms zal de PCI expliciet toestemming van de betrokkene vragen. Toestemming kan gevraagd worden via een e-mail.

Heeft u vragen over de bescherming van uw persoonsgegevens door de PCI? Dan kunt u ons bereiken via e-mailadres: pcisintjandedoper@outlook.com

Het privacyreglement leest en download u hier.

De privacyverklaring leest en download u hier.

Joy

Koor

Joy

Koor dat op eigentijdse wijze de vieringen met gezang opluistert.

Voorzitter Hanneke Hillebrand
Secretaris Joke van der Ploeg 0620981015
Penningmeester Mary Oosterman
Gastvrouw/kooruitwisseling Greet de Jong
tekstgroep, avondwakegroep, contact BCP. Tineke van Hoorn 0626422196.

Repetitie: op woensdagavond om 20.00 uur in Oud Ade

071 - 5012575

Dameskoor Oud Ade/Rijpwetering

Contactpersonen:

Coby Zwetsloot (voorzitter)
Annie van Es

Repetitie: op maandagavond in Rijpwetering

071-5013649

PCI Rijpwetering Oud Ade

PCI:  Parochiële Caritas Instelling

Is een instelling met als doel, om te zien naar de mensen in nood.

Hulpaanvragen worden gehonoreerd door financiële steun of doorverwezen naar andere instanties.

contactpersoon      Rijpwetering: Perry Veilbrief          Voorzitter
06- 12528564
Ge van Hoorn            Penningmeester
pcirijpwetering@rkgroenehart.nl
contact persoon     Oud Ade: -
-
06 - 46682750