Onze parochiefederatie gaat op weg.
Met elkaar zetten we stappen naar een missionaire parochie.
De bestemming waar we uit willen komen, hebben we verwoord in een visie.
Die visie helpt ons op weg en daagt uit, corrigeert en brengt ons weer in het juiste spoor.

Visie
Als Gods Kerk zijn wij onderweg
naar een vreugdevolle, gastvrije gemeenschap
waarvan ieder een levende bouwsteen is.
We willen groeien in geloof en vitaliteit
en mensen ondersteunen in woord en daad
als en hoopvol teken in de wereld.
Zo bouwen wij elkaar op tot leerlingen van Christus

Met elkaar willen we deze visie realiseren, stuurgroep, pastoraal team, pastoraatgroepen en parochianen. Hoe? Met kleine stapjes, mooie projecten, veel geduld en wijsheid, maar vooral met geloof, hoop en liefde. We zijn nieuwsgierig naar de toekomst.