All
Jongeren
Groep
Koor
Project
Werkgroep

Rock Solid

Jongeren

Rock Solid

Rock Solid is een tienerprogramma waarbij tieners vanaf 11/12 jaar tot 15/16 bij elkaar komen om op een actieve en leuke manier met het geloof bezig te zijn. Rock Solid wil de tieners prikkelen om het christelijke geloof te ontdekken op een manier die aansluit bij hun leefwereld. Dit wordt gedaan op een laagdrempelige en boeiende manier.

De tieners ontdekken wie Jezus is en wat geloven in Jezus kan betekenen in hun dagelijkse leven. Dit wordt gedaan aan de hand van actuele thema’s als social media, pesten, identiteit, complimenten, kerst en godsbeelden. Gekke spellen, relaties, sociale vaardigheden en geestelijke- en levenslessen staan centraal bij Rock Solid. De opzet van dit kant-en-klaar aangeleverde programma is om elke twee weken een Rock Solid bijeenkomst te houden, zodat de tieners écht een band met elkaar en met de leiding opbouwen.

De opbouw van een avond is afwisselend met spelvormen en denkstof over het geloof. Er is wel een duidelijke opbouw van het programma, zodat het herkenbaar blijft bij de tieners. Zo start de avond met een aantal actieve spellen, waardoor de tieners concentratie opbouwen om dieper op het thema in te gaan. Dit gebeurt bijvoorbeeld tijdens de preek, waarbij de bijbel bij het thema wordt betrokken, of tijdens de gespreksmomenten.

Rock Solid wordt op dit moment gedaan in de parochiekernen Aarlanderveen , Langeraar, Nieuwkoop, Noorden en Roelofarendsveen.
Klik HIER voor meer informatie over Rock Solid.

Rock Solid Plus+

Rock Solid + (Denkstof) is een verdiepingsgroep waarbij thema’s worden besproken die betrekking hebben op het leven van jongeren. Door middel van een kort filmpje, waarin een jongerenspreker spreekt, wordt het thema uitgelegd. Het gaat om thema’s als een stoomcursus bijbel, zondag rustdag, christelijke rituelen, verschillende geloven in de wereld en christelijke feesten, zoals: Kerst, Pasen, Pinksteren en Hemelvaart. Na het bekijken van het filmpje bespreken de jongeren het thema met elkaar en horen ze van elkaar hoe zij het thema zien en hoe dit betrekking heeft op hun leven. Ook hier wordt een stuk uit de bijbel voorgelezen dat betrekking heeft op het thema.

Rock Solid + wordt op dit moment gehouden in de parochiekern Aarlanderveen.

P.C.I.

Groep

P.C.I.

P.C.I. staat voor Parochiële Caritas Instelling. De P.C.I. probeert om in deze moderne tijd, waarin een ieder het financieel goed zou moeten hebben, hulp te bieden aan een ieder die door omstandigheden in financiële of materiële problemen is gekomen (door welke aard dan ook veroorzaakt). Dit onder grootste privacy voor de betrokkenen. U kunt ook uw financiële bijdrage leveren voor het diaconale werk in onze parochie. Met dit geld worden mensen geholpen, die in financiële moeilijkheden terecht zijn gekomen (uiteraard nadat andere sociale instanties geraadpleegd zijn). Dit kan door uw bijdrage over te maken op banknummer 34.64.25.530 t.n.v. P.C.I. Aarlanderveen/Ter Aar.

Cantorij De Drie Aren

Cantorij De Drie Aren

Ons parochiekoor is ontstaan in 2002 door samenvoeging van parochiekoor St. Ceacilia en de Cantorij van Aardam. Dit dames- en herenkoor luistert de weekendvieringen op. Ook bij avondwakes, uitvaart-, trouw- en jubileumvieringen zingen zij. Het koor wordt muzikaal begeleid en gedirigeerd door de heer D. Leliveld. Repetitie is op woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur. Om het voortbestaan van het koor te waarborgen, zijn nieuwe leden welkom. Contactpersoon voor de Cantorij is mevrouw S. Houdijk; zij is bereikbaar via het parochiesecretariaat.

Lords Voice

"Lords Voice" is van oudsher een jongerenkoor dat in 1976 is opgericht door een groep enthousiaste KPJ-leden (Katholieke Plattelands Jongeren).

Door de jaren heen zijn we uitgegroeid tot een koor met ongeveer 40 leden in de leeftijd van 20 tot 60 jaar, die vieringen maken welke juist de jongeren aanspreken. De koorleden stellen, vanuit de Evangelielezingen, de vieringen samen onder leiding van een koorlid en in nauw overleg met de betreffende voorganger. De liedjes die wij zingen zijn eigentijds en liggen goed in het gehoor. Bij elke viering worden aan de hand van het thema bijpassende liedjes uitgezocht; teksten en gebeden schrijven we meestal zelf.

Wij verzorgen 1 keer per maand een viering in de kerk. Jaarlijks wordt er een viering verzorgd voor het Heilig Vormsel, met Pasen, met Kerstmis en met Oud en Nieuw. We zijn ook jaarlijks te gast bij Ipse de Bruggen in Nieuwveen. Daarnaast zingen wij tijdens huwelijksvieringen in de parochie, maar ook in de federatie. Regelmatig zingen we ook tijdens avondwaken.

De muzikale begeleiding van ons koor bestaat uit:
Anja van Holland; keyboard,
Trinette Versluijs;dwarsfluit en trompet,
Mariska de Roos; gitaar.

Dit alles onder leiding van onze dirigent Nico Hoogervorst.

Ben je nieuwsgierig geworden en wil je meer weten? Aarzel niet en kom langs!
Wij repeteren op maandagavond van 19.30 tot 21.15 uur in ’T Achterom achter de kerk in Aarlanderveen.
Voor meer informatie kun je contact opnemen middels lordsvoice.aarlanderveen@gmail.com of het parochiesecretariaat.

Misdienaars

Jongeren

Misdienaars

Onze misdienaars zijn meisjes/jongens die hun eerste communie hebben gedaan. Eén of twee keer per maand, op zaterdagavond of op zondagmorgen, helpen zij de voorganger tijdens de vieringen.
Contactpersonen voor de misdienaars zijn de heer en mevrouw J. Kempen; zij zijn bereikbaar via het parochiesecretariaat.

Peuterviering

Zes keer per jaar verzorgt de werkgroep een speciale viering voor onze jongste parochianen. Tijdens de peuterviering willen we kinderen van 2 t/m 4 jaar samen met hun ouders, broertjes, zusjes, opa’s en oma’s laten kennismaken met de kerk, thema’s van geloof en met God. We gaan samen liedjes zingen, luisteren en meedoen met een verhaal, knutselen en bidden. Naast verhalen uit de bijbel maken we ook gebruik van prentenboeken.
Contactpersoon voor de werkgroep peuterviering is mevrouw J. den Brave. Zij is bereikbaar via het parochiesecretariaat.

Kinderkerk

Project

Kinderkerk

Tijdens de dienst van het Woord kunnen kinderen vanaf 4 jaar deelnemen aan de kinderkerk. De voorganger nodigt alle aanwezige kinderen daartoe uit om met de leiding mee te gaan naar de pastorie. De leiding verzorgt een dienst waarin het Evangelie van dat weekend aan bod komt, in kindertaal, waarna vervolgens uitleg volgt. Dit gebeurt in de vorm van een verhaal of gedicht, een gebed, een toneelspel of een lied. Als het kan wordt er ook geknutseld. Vaak is er ook een spiegelverhaal, in andere woorden, maar met dezelfde strekking als het Evangelie. Wanneer de dienst van het Woord in de kerk is afgelopen, komen de kinderen er weer bij om samen de viering verder te vieren.
In de Adventsperiode is er meestal twee keer kinderkerk. Gedurende de rest van het jaar gemiddeld 1x per 4 weken. Na afloop van een viering met kinderkerk is er altijd koffiedrinken, waarbij voor de kinderen limonade wordt geschonken.
Contactpersoon is mevrouw S. Beckers; zij is bereikbaar via het parochiesecretariaat.

PCI Aarlanderveen Ter Aar

P.C.I.

P.C.I. staat voor Parochiële Caritas Instelling. De P.C.I. probeert om in deze moderne tijd, waarin een ieder het financieel goed zou moeten hebben, hulp te bieden aan een ieder die door omstandigheden in financiële of materiële problemen is gekomen (door welke aard dan ook veroorzaakt). Dit onder grootste privacy voor de betrokkenen. U kunt ook uw financiële bijdrage leveren voor het diaconale werk in onze parochie. Met dit geld worden mensen geholpen, die in financiële moeilijkheden terecht zijn gekomen (uiteraard nadat andere sociale instanties geraadpleegd zijn). Dit kan door uw bijdrage over te maken op banknummer 34.64.25.530 t.n.v. P.C.I. Aarlanderveen/Ter Aar.

Voorzitter De heer J. Kempen 0172-602943

Penningmeester Mevrouw B. Slof 0172-572500

Secretaris Mevrouw J. van der Post 0172-571171

0172-602943

Prego

Jongeren

Prego

Prego staat voor Passievol Ruimdenkend En Gelovig Onderweg. Wij zijn een praktiserende katholieke groep jongvolwassenen, die door samenkomen het geloof verdiepen en uitdragen in het dagelijks leven.

Overeenkomstig Handelingen 2, 44,46:
Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen.
Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde.

Eens in de vijf weken komen wij op zondagavond bij elkaar in de familieruimte van de Petruskerk te Roelofarendsveen. De bijeenkomsten beginnen met een gezellige borrel en een maaltijd, waar we elkaar kunnen ontmoeten.

Na de maaltijd wordt er een korte presentatie gegeven over het inhoudelijke onderwerp van die avond. Vervolgens wordt er in kleine groepjes verder van gedachten gewisseld. Als afsluiting is er een gebedsdienst in de naastgelegen kerk.

Het seizoen wordt altijd afgesloten met een feestelijke en verrassende slotdag.

Heb je interesse om je aan te sluiten bij RKJ Prego? Wil je een keer een bijeenkomst meemaken? Mail ons dan via rkj-prego@hotmail.com of kijk op onze Facebook-pagina