All
Jongeren
Groep
Koor
Project
Werkgroep
Koor jongeren
PCI

KaJoNi

Jongeren

KaJoNi

KaJoNi staat voor Katholieke Jongeren Nieuwkoop.
Onze doelstelling is om met de jongeren in onze parochiekern, bezig te zijn en hen meer betrokken te houden.
Dit wordt gedaan door middel van het vormselproject en voor de gevormden het project Rock Solid.
Het vormselproject start in september en eindigt met de vormselviering in november. De bijeenkomsten zijn in het parochiehuis.
In het project Rock Solid worden de kinderen uitgenodigd worden mee te doen aan gekke spelletjes maar ook een moment van bezinning hebben.
De kinderen komen bij elkaar in het parochiehuis.
Ook doen we mee met de activiteiten uit de parochie, denk hierbij aan de Goede Vrijdagviering en de BBQ.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de werkgroep KaJoNi

Jeugdkoor “Flos Campi”

Repetitie op dinsdagavond
contactpersoon: Elleke van Klink, 573653

Jeugdkoor Flos Campi is opgericht op 19 oktober 1969.
Het koor is opgericht door dhr. C. van Koert. Hij is jarenlang dirigent geweest. Later heeft Ton Wassenburg een aantal jaren de leiding gehad  bij Flos Campi. Toen hij geen tijd meer had, heeft Elleke van Klink het van hem overgenomen. Zij staat er al weer sinds augustus1986 voor.

In de beginjaren waren heel wat kinderen lid van Flos Campi. Er was zelfs een poosje een wachtlijst! Dat is tegenwoordig wel anders….. Op dit moment zijn we heel blij dat we weer 12 enthousiaste leden hebben. We gaan op naar de 15, hopen we! (meer mag natuurlijk ook!)
We hebben een vast combo: Ruud Hoppenbrouwer (ook al sinds augustus 1986) is de organist en sinds 1997 versterkt  Annemieke van Klink het combo op melodisch slagwerk. Helaas is zij op dit moment voor onbepaalde tijd uitgeschakeld.

Het doel van dit koor is de gezinsvieringen in onze kerk op te luisteren met mooie, eigentijdse, bij het koor en de doelgroep passende liedjes. Bovendien proberen we een paar keer per jaar in de kapel van Huize Ursula in Nieuwveen te gaan zingen. De bewoners vinden het heel fijn als we komen zingen. Ook voor ons is het steeds weer een feest.

Elk jaar, meestal aan het eind van het seizoen, geven we een koffieconcert in het Parochiehuis. De laatste jaren doen de blokfluitleerlingen van de huidige dirigent ook mee. Iedereen is dan van harte welkom om naar ons te komen luisteren. We zingen dan meer profane (niet kerkelijke) liedjes. Leuk om tussendoor te doen.

Alle kinderen, die in groep 4 of hoger zitten, zijn van harte welkom, om met ons mee te komen zingen. Kom het gerust een keer proberen. We repeteren elke dinsdagavond van 19.00 uur tot  20.00 uur in het Parochiehuis aan de Dorpsstraat.

Naast zingen doen we ook nog andere gezellige dingen, zoals knutselavonden, een dagje uit en/of een dagje speeltuin.

Voor meer informatie en/of aanmelden:
Elleke van Klink-Kwakkenbos ( 0172-573653 )
Ruud Hoppenbrouwer ( 0172-574755 )

0172-573653

De Horizon

Klein, maar dapper……..

dat is koor De Horizon van onze parochie O.L.Vr. Hemelvaart. Het koor, je kunt het eigenlijk geen koor meer noemen, bestaat uit 4 enthousiaste jonge vrouwen die nog steeds vol overtuiging hun bijdrage leveren aan de vieringen in onze kerk.  Samen met ‘de moeder van het koor’ Gré de Boer, wordt gewerkt aan het samenstellen van de liturgie en wordt gezocht naar aansprekende, passende teksten voor het boekje, dat door Ien Tensen wordt gemaakt. ‘Waarom niet stoppen?’ wordt er wel eens gevraagd, maar daar wordt niet over gepeinsd. Voor iedere viering wordt geprobeerd een nieuw lied in te studeren, want ondanks het feit dat het een kleine groep is, zijn er nog ambities genoeg. Onder leiding van Carola van Heusden op gitaar wordt meerstemmig gezongen alsof het niets is. Bestaande teksten, maar ook nieuwe teksten, die door Carola van muziek voorzien worden, worden prachtige liedjes.

Op tweede kerstdag presenteerden de meiden zich in allemaal hetzelfde jurkje. Het zag er prachtig uit. Kerkgangers werden door De Horizon ontvangen in het portaal, waar men al in de stemming kwam voor de viering. Het werd een warme kerstviering, waar nog veel mensen op af waren gekomen. Na deze prachtige viering hadden ze er nog niet genoeg van, ze zongen nog een prachtig Stille Nacht. 4 spatzuivere stemmen, prachtig om naar te luisteren.

Natuurlijk willen we doorgaan, maar wat zouden we blij zijn met wat versterking. Durf je de uitdaging aan, kom dan eens meezingen op maandagavond om 19.30 in de pastorie.

Wil je deel uitmaken van De Horizon, neem dan even contact op met Marleen Baas.

 06-2182129

Andante

Het koor Andante staat in een lange traditie van koorzang in de Nieuwkoopse parochiegemeenschap.

In de tweede helft van de 19e eeuw werd in RK-kerk de koorzang strak georganiseerd in de vorm van een kerkkoor bestaande uit alleen mannen. Het repertoire bestond uitsluitend uit gregoriaanse gezangen en Latijnse meerstemmige muziek.
Zoals in de meeste plaatsen werd het kerkkoor van Nieuwkoop vernoemd naar de patroonheilige St. Ceacilia.

In de jaren 60/70 van de vorige eeuw kwam de omwenteling en mochten ook vrouwen meedoen naast het gegeven dat de Nederlandse taal gebruikt mocht worden in de liturgie. Ook het Nieuwkoopse kerkkoor ging daarin mee en presenteerde zich jaren lang als het ‘Gemengde Koor’.

Sinds medio 2012 is voor een wat andere opzet gekozen.
Het accent ligt nu vooral op stimuleren en ondersteunen van de samenzang naast het verzorgen van de voorzang van psalmen/beurtzangen en overige gezangen. Verder worden de vieringen op een verantwoorde wijze opgeluisterd met repertoire wat door de jaren is opgebouwd.

Het koor, wat nu meer een cantorij of liturgische voorzanggroep is, heeft met deze andere opzet  gekozen voor de naam ‘Andante’.

Andante verzorgt in afwisseling met de koren Horizon, Allegro en Flos Campi de vieringen in het weekend en op de kerkelijke feestdagen. Daarnaast is het koor door de week beschikbaar voor de zang bij vieringen van uitvaart, huwelijk en huwelijksjubileum.

De groep bestaat uit 19 dames en heren.
De muzikale leiding is in handen van de dirigent/organist Dook Leliveld.

De repetities zijn elke dinsdagavond van 20.00 tot 21.45 uur in het Parochiehuis.

 

U bent van harte welkom om met ons mee te zingen. U kunt zich opgeven bij onderstaande contactpersonen

Allegro

Koor Allegro is opgericht in  februari  1969 en is toen begonnen als jongerenkoor. Inmiddels hebben we ons 45 jarig bestaan gevierd. Het koor bestaat nu uit 30 enthousiaste leden waarvan een aantal al rond de 40 jaar lid zijn.
Een keer in de maand zingen we op zondagochtend tijdens de viering in de kerk van Nieuwkoop.
We zingen 1 of 2 keer per jaar in de kapel van Huize Ursula in Nieuwveen of als dat gevraagd wordt in andere parochies van de Clara en Franciscus federatie.
Ook kunt u ons vragen voor huwelijksviering of ouderenmiddag  etc.
We zingen tijdens vieringen  vaak gospels die onder andere tot ons repertoire behoren.

We repeteren op donderdag avond  van 20.00 - tot 22.00 uur in het parochiehuis te Nieuwkoop.
Lijkt het u leuk om mee te komen zingen, kom gerust een keer meedoen op de repetitie. Nieuwe leden kunnen we altijd gebruiken.
Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het koor.

www.koorallegro.nl 

Werkgroep Caritas (PCI) Nieuwkoop & Noorden

De lokale werkgroep Caritas is onderdeel van de PCI Heilige Clara Parochie.
PCI staat voor Parochiële Caritas Instelling. De PCI heeft als doel om binnen en buiten de geloofsgemeenschap van de parochies  elkaar te ondersteunen en daar waar gewenst hulp  te bieden, binnen de grenzen die het Bisdom stelt.

Wat doet de PCI praktisch gezien?
De PCI probeert  mensen in acute financiële nood te ondersteunen door middel van  (eenmalige) giften of financiële ondersteuning van personen of gezinnen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: toelage brandstof, wasmachine, voedsel.

Voor wie is de PCI?
De PCI helpt in principe iedereen, ongeacht geloof of afkomst, woonachtig binnen de parochiekernen  Nieuwkoop, Noorden en Woerdense Verlaat, die in tijdelijke financiële nood verkeert.
Een aanvraag kan door iedereen worden ingediend, zowel voor eigen nood als de nood van bekende of familielid. Alle aanvragen worden zorgvuldig gewogen en discreet beoordeeld. Er wordt ook gekeken naar andere steunfondsen of oplossingen.

Hoe wordt het gefinancierd?
Het wordt gefinancierd door de rente van de gelden die opgebracht zijn door onze voorouders in het Armenfonds en door een jaarlijkse collecte.
Verder zijn wij afhankelijk van de giften die wij ontvangen.

Contact
Mail naar CaritasgroepNieuwkoopNoorden@rkgroenehart.nl

0172-409283