All
Jongeren
Groep
Koor
Project
Werkgroep
Koor jongeren
PCI

Spirit

Koor jongeren

Spirit

Het jongerenkoor repeteert elke donderdagavond van 19.30 uur tot 21.00 uur in het Koetshuis o.l.v. Saskia van der Ven. Zij zingen ongeveer eens in de 8 weken in een viering. Momenteel zijn zij hard op zoek naar nieuwe leden. Iedereen van 16 tot 40 jaar is van harte welkom. 

Langeraar

Cantors

De cantors ondersteunen de zang van de kerkgemeenschap in een viering wanneer er geen koor is. Door in te zetten en het lied voor te zingen wordt de vierende gemeenschap uitgenodigd tot het gezamenlijk zingen van liederen.

Langeraar

Rock Solid

Jongeren

Rock Solid

Rock Solid is een tienerprogramma waarbij tieners vanaf 11/12 jaar tot 15/16 bij elkaar komen om op een actieve en leuke manier met het geloof bezig te zijn. Rock Solid wil de tieners prikkelen om het christelijke geloof te ontdekken op een manier die aansluit bij hun leefwereld. Dit wordt gedaan op een laagdrempelige en boeiende manier.

De tieners ontdekken wie Jezus is en wat geloven in Jezus kan betekenen in hun dagelijkse leven. Dit wordt gedaan aan de hand van actuele thema’s als social media, pesten, identiteit, complimenten, kerst en godsbeelden. Gekke spellen, relaties, sociale vaardigheden en geestelijke- en levenslessen staan centraal bij Rock Solid. De opzet van dit kant-en-klaar aangeleverde programma is om elke twee weken een Rock Solid bijeenkomst te houden, zodat de tieners écht een band met elkaar en met de leiding opbouwen.

De opbouw van een avond is afwisselend met spelvormen en denkstof over het geloof. Er is wel een duidelijke opbouw van het programma, zodat het herkenbaar blijft bij de tieners. Zo start de avond met een aantal actieve spellen, waardoor de tieners concentratie opbouwen om dieper op het thema in te gaan. Dit gebeurt bijvoorbeeld tijdens de preek, waarbij de bijbel bij het thema wordt betrokken, of tijdens de gespreksmomenten.

Rock Solid wordt op dit moment gedaan in de parochiekernen Aarlanderveen , Langeraar, Nieuwkoop, Noorden en Roelofarendsveen.
Klik HIER voor meer informatie over Rock Solid.

Rock Solid

Jongeren

Rock Solid

Na-Vormselcatechese Rock Solid

Voor jongeren die het sacrament van het H. Vormsel hebben ontvangen, wordt de mogelijkheid geboden om deel te nemen aan de navormselgroep Rock Solid. De bedoeling is om via aan leeftijd aangepaste gespreksonderwerpen jongerencatechese te bieden.  Daarnaast worden er ook andere activiteiten georganiseerd. De groepen zijn onderverdeeld in leeftijd en komen elke maand bij elkaar in het Koetshuis.

PCI Langeraar

Parochiële Caritas Instelling

Het bestuur van Parochiële Caritatieve Instelling bestaat uit vijf vrijwilligers, welke zijn benoemd door het Bisdom Rotterdam. De PCI (het vroegere armenbestuur) komt hoofdzakelijk aan haar financiële middelen door nalatenschappen en deels door giften en collecten.

Met de rente- en pachtopbrengsten kunnen mensen in (acute) financiële nood, ongeacht geloof of afkomst, geholpen worden, daar waar andere instanties geen hulp meer kunnen bieden. U kunt hierbij denken aan eenmalige geldelijke steun bij ziekte, ouderdom of  werkeloosheid. Ook ondersteunt de PCI diaconale projecten in of vanuit de parochie Langeraar. Alle aanvragen worden discreet en zorgvuldig behandeld.

Voorzitter: Ton den Haan                                 tel 0172-538260 e-mail   pcilangeraar@rkgroenehart.nl

Secretaris: Jolanda Mank-van der Hulst             tel0172-605120 e-mail  pcilangeraar@rkgroenehart.nl

Koor Jubilans

Het koor Jubilans is voor mensen die graag willen zingen en ongeveer tussen de 30 en 60 jaar zijn. We repeteren op maandag avond van 20-22 uur onder leiding van Manon ter Steege en begeleid op het orgel door Wim Loos. We ondersteunen de vieringen ongeveer eens per 8 weken. Ook als je geen zang ervaring hebt ben je van harte welkom. Voor vragen, neem contact op met Manon op 06-47316736.

Stilte- Aandacht meditatie Langeraar

Stilte- Aandacht meditatie Langeraar

In deze tijd dat iedereen het maar druk, druk, druk heeft een moment met elkaar heel bewust de rust en de stilte opzoeken. Kijk en ervaar wat het met je doet.

Er wordt weleens aan mij gevraagd: “Wat doe je dan bij zo’n stilte meditatie”? Eerst probeerde ik dan zo goed mogelijk een omschrijving te geven over hoe het verloop van zo’n meditatie avond er dan uitziet: We ‘doen’ 2x een begeleide stilte meditatie, een stukje toelichting en napraten met een kopje thee…
Maar gaandeweg kom ik steeds meer tot de ontdekking dat dat maar woorden zijn om iets te omschrijven wat je aan het ‘doen’ bent. Maar met stilte meditatie gaat het niet zozeer om ‘doen’, maar veel meer om ‘Zijn’. Je openstellen voor wat er in je hart is. Dát de ruimte geven. Dát te leren zien, dát te ontdekken. Zonder verwachting patroon, kijk maar wat er gebeurt, ervaar maar hoe het voelt. Ik kan niet voorspellen hoe God in jouw/ uw hart werkt (ik zou haast zeggen: Gelukkig niet), maar ik kan bijna met volle zekerheid zeggen dát er wat gebeurt. Aanwezig zijn in de stilte kan heel bijzonder zijn. Zeker als je de stilte met een groep mensen deelt. Je versterkt elkaars stilte.
Het is meer dan alleen ontspanning (hoewel dat in de tegenwoordige tijd al een zeer weldadige luxe is). Het is een overgave aan het moment, aan dat wat er nú is. Wie weet wat je allemaal ontdekt? Woorden om te omschrijven zijn niet toereikend; kom het ervaren.

De avonden zijn in een blok van 8 x op de woensdag van 20 tot 21.30 uur in het Koetshuis naast de H. Adrianus kerk in Langeraar.
Om de waarde en kracht van het samen mediteren te ervaren is het wel wenselijk
dat je alle / de meeste avonden aanwezig kunt zijn en zal de groep niet groter zijn dan 10 personen

Dus, heb je interesse, of heb je vragen, laat het me weten.
Mijn tel (whatsapp) is 06-2825 6286

Warme groet,

Liesbeth van Woudenberg

0628256286