Stuurgroep
Wij dromen van volle kerken waarin mensen voluit meezingen met aansprekende muziek, van gezinnen die zich gezamenlijk in alle vrolijkheid voorbereiden op de sacramenten, zoals het H. Doopsel, de 1e H. Communie of het H. Vormsel.
We dromen van een kerkgemeenschap, die groeit en bloeit. We voelen ons aangemoedigd door het boek van de Canadese priester, Fr. James Mallon: “Als God Renoveert”
Wat doen wij als HH. Clara & Franciscus Federatie?
Wij staan voor een tweevoudige opdracht: onze geloofsgemeenschappen vitaliseren en mensen uitnodigen om Christus en zijn Evangelie te ontdekken.
Met elkaar zetten we de schouders eronder en inmiddels zijn verschillende initiatieven gestart, zoals Het Anker en de Alpha. KLIK HIER voor de projecten

De stuurgroep en haar opdracht
De stuurgroep is opgericht om het vernieuwingsproces binnen onze elf parochiekernen aan te moedigen en bestaat uit zes parochianen uit de verschillende parochiekernen en twee leden uit het pastorale team.
De stuurgroep neemt initiatieven en broedt op projecten die onze parochiefederatie kan helpen om te transformeren van onderhoud naar bloei. In contact met de pastoraatgroepen van de parochiekernen wordt bekeken hoe een project is in te passen in een parochiekern.
Één van de speerpunten van een Missionaire Parochie is de ‘gastvrijheid’, het welkom.
Daarin willen we leren en groeien, mensen verwelkomen, zoals God ieder mens verwelkomt.