Als je erg ziek bent kun je de ziekenzalving ontvangen. In het sacrament ontvang je Gods kracht en zegen. Na het verhaal en het gebed zalft de priester je met heilige olie die speciaal is gewijd voor de zieken.