Als je tot priester wordt gewijd, gaat het er om dat je je helemaal geeft, niet aan één mens, maar aan een grote groep mensen, aan de gemeenschap van de kerk. Een priester geeft zich aan de kerk die ten dienste is aan alle mensen. Net als het huwelijk is de priesterwijding voor altijd.