button_ heiligecommunieEucharistie

Het sacrament van de Eucharistie staat in het hart van de Rooms Katholieke kerk. Het is het belangrijkste sacrament van ons geloof.

In de Eucharistieviering is Christus bij ons aanwezig. Die belofte heeft hij ons gedaan. “Wanneer je het brood breekt en de beker deelt, ben ik bij jullie” Het woord ‘eucharistie’ komt uit het Grieks en betekent ‘dank-je-wel’. We danken God voor de gave van Jezus Christus.

Klik HIER voor een filmpje over de eucharistie.

Meer informatie MIJN ANKER