Eucharistie
Het sacrament van de Eucharistie staat in het hart van de katholieke kerk. Het is het derde van de inwijdingssacramenten. Het woord ‘eucharistie’ komt uit het Grieks en betekent ‘dankzegging’. Met het vieren van de eucharistie zeggen we God dank voor alle goede gaven van het leven.
De Eucharistie wordt gevierd in de vorm van een maaltijd in gedachtenis aan het Laatste Avondmaal van Jezus met zijn apostelen. Tijdens het laatste Avondmaal heeft Jezus brood en wijn aan zijn apostelen uitgedeeld en gezegd: “Dit brood en deze wijn ben ik zelf, ik deel mij uit aan jullie.  Als ik niet meer bij jullie ben, blijf dit dan doen ter gedachtenis aan mij.” Eucharistieviering is de gedachtenis aan Pasen.

Button_filmpjeVoor mensen die geïnteresseerd zijn in het katholieke geloof maakt Bewust Katholiek internetfilmpjes over de zeven sacramenten. Met deze filmpjes wil Bewust Katholiek vooral jonge mensen informeren, hen uitdagen tot nadenken, en hen helpen hun geloof beter onder woorden te brengen. Ook zijn de filmpjes geschikt voor mensen die zich voorbereiden op een sacrament. Bijvoorbeeld ouders die hun kind laten dopen. Klik HIER om het filmpje te zien.