button_ doop

Doop
We dopen naar de opdracht van Jezus. Als Petrus een toespraak in Jeruzalem houdt op het feest van Pinksteren, vragen zijn toehoorders wat zij moeten doen. Petrus antwoordt (Handelingen 2, 37-38): “Bekeert u! Ieder van u moet zich laten dopen in de naam van Jezus Christus tot vergeving van uw zonden. Dan zult u de gave van de heilige Geest ontvangen.”.
Petrus zei dit in opdracht van de verrezen Heer, die aan zijn leerlingen meegaf: “Gaat en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest (Mt. 28, 19). Het doopsel is een begin. Het woord ‘doop’ komt van onderdompelen. Water is het element van (nieuw) leven. Door de doop word je opgenomen in de gemeenschap van gelovigen rond Jezus Christus. Vanaf dat moment begint je leven als christen.

Voor mensen die geïnteresseerd zijn in het katholieke geloof maakt Bewust Katholiek internetfilmpjes over de zeven sacramenten. Met deze filmpjes wil Bewust Katholiek vooral jonge mensen informeren, hen uitdagen tot nadenken, en hen helpen hun geloof beter onder woorden te brengen. Ook zijn de filmpjes geschikt voor mensen die zich voorbereiden op een sacrament. Bijvoorbeeld ouders die hun kind laten dopen. Klik HIER om het filmpje over de Doop te zien.


 

Dopeling:

Familienaam:
Doopnaam voluit:
Roepnaam:
Geboortedatum:
geboorteplaats:

Vader:

Familienaam:
Doopnaam voluit:
Roepnaam:
Geboortedatum:
geboorteplaats:
Godsdienst:
Email:
Mobielnummer

Moeder:

Familienaam:
Doopnaam voluit:
Roepnaam:
Geboortedatum:
geboorteplaats:
Godsdienst:
Email:
Mobielnummer

Adres gezin:

Straat huisnummer:
Postcode:
Plaats:

Peter:

Familienaam:
Doopnaam voluit:
Roepnaam:
Godsdienst:

Meter:

Familienaam:
Doopnaam voluit:
Roepnaam:
Godsdienst:
Datum vandaag:
Kerklocatie:
Eventuele opmerking: