button_ doopbutton_ heiligecommuniebutton_ vormselbutton_ boeteenverzoeningbutton_ huwelijkbutton_ ziekenzalvingbutton_ wijdingbutton_ uitvaart


De sacramenten zijn de ‘zuilen’ van het katholieke geloof. Het zijn tastbare tekenen van de goddelijke aanwezigheid. De katholieke kerk kent er zeven. Het eerste sacrament dat je ontvangt is het Doopsel. Daarmee treed je toe tot de christelijke kerk. Voor de protestante kerken en de katholieke kerk is het Doopsel gelijk. Wie op latere leeftijd katholiek wil worden en eerder al in een christelijke kerk gedoopt is in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest, hoeft niet opnieuw gedoopt te worden. Opname in de rooms-katholieke kerk gebeurt dan door het sacrament van het Vormsel. Meteen daarna kun je deelnemen aan de Eucharistie
Wie als kind is gedoopt kan als zevenjarige worden toegelaten tot het sacrament van de Eucharistie. Dat is een feestelijk gebeuren dat we beter kennen als de Eerste Heilige Communie. Op twaalfjarige leeftijd worden kinderen en ouders uitgenodigd om zich voor te bereiden op het Vormsel.
Het leven plaatst ons soms in moeilijke situaties, soms hebben we daar zelf ook een aandeel in. Wie ervaart zelf tekort te schieten en schuld te hebben, kan met hulp toegroeien naar het sacrament van Vergeving. Wie te maken krijgt met ernstige ziekte of in de laatste levensfase verkeert kan vragen om de Ziekenzalving.
Als het gaat om de levenskeuze die je maakt kent de Kerk het sacrament van het Huwelijk en het sacrament van de Priesterwijding.

De zeven sacramenten apart bekeken
We kunnen God ontmoeten in heel de schepping om ons heen, in onszelf, in mensen en in de natuur en in de sacramenten. Sacramenten zijn de heilige tekenen van de kerk waarin wij God kunnen ontmoeten. God komt ons tegemoet en wij gaan naar Hem op weg.
Een sacrament bestaat uit woord en gebaar, een verhaal uit het evangelie van Jezus, samen bidden en doen. (zie onder aan deze pagina)
Een sacrament vier je, ontvang je na een periode van voorbereiding. Dat geldt voor het Doopsel, maar ook voor de Eucharistie die je wekelijks kunt vieren.

De drie sacramenten Doop, Vormsel en Eucharistie vormen samen de weg van de opneming in de kerk.
Het doopsel is het begin van het leven als christen. Het vormsel is de bevestiging ervan. De eucharistie is het ‘voedsel’ voor je leven als christen, de eucharistie wil je helpen om het vol te houden.
De twee sacramenten VERGEVING en ZIEKENZALVING zou je kunnen noemen als de sacramenten van kracht voor onderweg.
De sacramenten HUWELIJK en PRIESTERWIJDING horen bij de levenskeuze die een mens maakt.

 

In iedere kerk van de Clara en Franciscus federatie zijn kleine geloofsboekjes beschikbaar over de sacramenten.