Het koor Waimbaji verzorgt ongeveer 12 x per jaar de zang tijdens de weekendviering.

Tijdens het korenoverleg ( 1 x per jaar) worden de data van de vieringen vastgelegd.

Er zijn ook vaste vieringen die het koor ieder jaar verzorgt: Witte Donderdag, Paaswake,

Oogstdankdag, Kerstnacht of -ochtendmis (om en om met Cantabo), Oudejaars-

avond.

In de zomermaanden (juli en augustus) wordt er niet gezongen.

 

Het koor repeteert iedere donderdagavond van 19.45 – 21.30 uur.

Het koor heeft een eigen dirigent en eigen muzikale begeleiding. 

De lezingen en de voorbeden in de vieringen worden door een koorlid gedaan.

Ieder koorlid heeft een eigen map met alle liedjes die ze kennen.

Iedereen kan liedjes inbrengen die ingeoefend worden. De liedjes komen dan in de map erbij.

 

Het koor geeft 1 x per 2 à 3 jaar een concert n.a.v. een thema. De opbrengst van deze avond is 

de laatste jaren bestemd geweest voor een Goed Doel.

Een enkele keer gaat het koor ergens anders zingen ( op verzoek).

 

Informatie:   De liturgiegroep maakt gebruik van de Bijbel en het boek ” Het jaar door”

                    ( hierin staan alle weekendevangelies genoemd). Verder halen ze veel uit

                    misboekjes van andere parochies.

                    De liedjes worden gekozen uit de eigen map

  

Vergaderingen: – Het bestuur heeft vier keer per jaar een vergadering (± 2 ½ uur) .

              – 1x per jaar een korenoverleg

 

Tijdsinvestering:            Bestuur:  4 avonden per jaar (ledenadministratie kost extra tijd).