Rock Solid is een tienerprogramma waarbij tieners vanaf 11/12 jaar tot 15/16 bij elkaar komen om op een actieve en leuke manier met het geloof bezig te zijn. Rock Solid wil de tieners prikkelen om het christelijke geloof te ontdekken op een manier die aansluit bij hun leefwereld. Dit wordt gedaan op een laagdrempelige en boeiende manier.

De tieners ontdekken wie Jezus is en wat geloven in Jezus kan betekenen in hun dagelijkse leven. Dit wordt gedaan aan de hand van actuele thema’s als social media, pesten, identiteit, complimenten, kerst en godsbeelden. Gekke spellen, relaties, sociale vaardigheden en geestelijke- en levenslessen staan centraal bij Rock Solid. De opzet van dit kant-en-klaar aangeleverde programma is om elke twee weken een Rock Solid bijeenkomst te houden, zodat de tieners écht een band met elkaar en met de leiding opbouwen.

De opbouw van een avond is afwisselend met spelvormen en denkstof over het geloof. Er is wel een duidelijke opbouw van het programma, zodat het herkenbaar blijft bij de tieners. Zo start de avond met een aantal actieve spellen, waardoor de tieners concentratie opbouwen om dieper op het thema in te gaan. Dit gebeurt bijvoorbeeld tijdens de preek, waarbij de bijbel bij het thema wordt betrokken, of tijdens de gespreksmomenten.

Rock Solid wordt op dit moment gedaan in de parochiekernen Aarlanderveen , Langeraar, Nieuwkoop, Noorden en Roelofarendsveen.
Klik HIER voor meer informatie over Rock Solid.