Rock Solid + (Denkstof) is een verdiepingsgroep waarbij thema’s worden besproken die betrekking hebben op het leven van jongeren. Door middel van een kort filmpje, waarin een jongerenspreker spreekt, wordt het thema uitgelegd. Het gaat om thema’s als een stoomcursus bijbel, zondag rustdag, christelijke rituelen, verschillende geloven in de wereld en christelijke feesten, zoals: Kerst, Pasen, Pinksteren en Hemelvaart. Na het bekijken van het filmpje bespreken de jongeren het thema met elkaar en horen ze van elkaar hoe zij het thema zien en hoe dit betrekking heeft op hun leven. Ook hier wordt een stuk uit de bijbel voorgelezen dat betrekking heeft op het thema.

Rock Solid + wordt op dit moment gehouden in de parochiekern Aarlanderveen.