De lokale Werkgroep Caritas is onderdeel van de PCI Heilige Clara Parochie.
PCI staat voor Parochiële Charitatieve Instelling.

Caritas is een Latijns woord. Het betekent ‘liefde van God, ofwel naastenliefde’.
Dit ligt ook heel dicht bij het Griekse woord Diaconie: ‘dienstbaar zijn voor de medemens’.

Leden van de PCI en de lokale caritas-werkgroepen zetten zich in voor de noden binnen de kerkgemeenschap.
Denk hierbij aan:
·         Verwijzing naar de juiste instanties, zoals de bijstandswet of de W.M.O.
·         Eenmalige geldelijke ondersteuning door onvoorziene omstandigheden
·         Een ouder die het schoolreisje van hem of haar kind niet kan betalen
·         Geldelijke steun aan instanties voor gemeenschappelijk doel
·         Rond de kerst het bezoeken van alleenstaande en of zieke mensen.

Het is niet zo dat de PCI de rol van de bijstand of Sociale Dienst overneemt.