Wat is de PCI en wat doet zij?

De Parochiële Caritas Instelling helpt mensen bij u in de buurt die in financiële nood zitten.

De PCI kan hulp bieden aan individuele mensen en aan gezinnen, met name wanneer geen beroep meer gedaan kan worden op bestaande sociale voorzieningen.

Mensen kunnen in (acute) financiële nood komen door bijvoorbeeld hoge schulden, een verhuizing vanwege een scheiding, kapotte apparaten die onmisbaar zijn, plotselinge hoge medische kosten, hoge kosten vanwege kinderen m.b.t. onderwijs of contributie voor een club.

Voorbeelden uit een lange rij. Zijn ze schrijnend? De wereld zal er niet door vergaan, maar het gaat wel om mensen die soms even geen kans zien om dat beetje geld bijeen te schrapen, waardoor er weer eens wat geluk en blijdschap door het huis waait.

De PCI wil vanuit het christelijk geloof gestalte geven aan de opdracht van Christus dienstbaar te zijn aan de samenleving en de medemens in nood te helpen.

De PCI beheert het vermogen dat in de loop van enkele eeuwen is opgebouwd uit giften en nalatenschappen van welvarende parochianen. Deze parochianen wilden hun (financiële) geluk delen met mensen die het veel minder goed hadden dan zij.

De PCI maakt géén geld over naar een andere rekening. De PCI betaalt bijvoorbeeld wel een gasrekening, een kinderfiets of een vakantie voor een gezin dat dit al jaren niet meer heeft kunnen doen.

In stilte

De PCI blijft bewust bescheiden op de achtergrond, kiest voor discretie, onderzoekt in stilte en zorgt ervoor dat het benodigde geldbedrag snel ter beschikking komt.

Voor wie:

De PCI helpt alle mensen uit de Emanuelparochie die onze hulp nodig hebben. Er wordt geen onderscheid gemaakt in gelovige of niet-gelovige mensen. Voor Christus zijn immers ook alle mensen gelijk.

Werkgroepen of individuele mensen die een maatschappelijk doel nastreven of mensen uit onze parochie die werkzaam zijn voor of in de Derde Wereld, kunnen ook een beroep doen op de PCI.

Laat het ons weten

Bent uzelf in financiële nood gekomen en kunt u de hulp van de PCI goed gebruiken, laat het ons weten.

Als u iemand in uw omgeving kent die een steuntje in de rug kan gebruiken, laat hen weten dat wij een helpende hand kunnen bieden. U kunt ook contact met ons opnemen of samen de PCI benaderen.

Hoe kunt u een beroep doen op de PCI?

U kunt onderstaand aanvraagformulier invullen en versturen. Op dit moment kunt u nog niet on-line invullen maar wel een email sturen. U kunt het formulier wel kopiëren naar een word document. U kunt ook bellen of een briefje schrijven naar het secretariaat van de PCI.

“Armoede bestaat niet”, hoor je mensen wel eens zeggen. De praktijk is echter anders.

De Nederlandse overheid zorgt ervoor dat iedereen recht heeft op een bestaansminimum. Maar dan toch vallen er nog mensen tussen wal en schip. Voor die mensen wil de Parochiële Caritas Instelling (PCI) een reddingsboei zijn.

pci.emanuel@rkgroenehart.nl 

Lees HIER onze privacyverklaring