De lokale werkgroep Caritas is onderdeel van de PCI Heilige Clara Parochie.
PCI staat voor Parochiële Caritas Instelling. De PCI heeft als doel om binnen en buiten de geloofsgemeenschap van de parochies  elkaar te ondersteunen en daar waar gewenst hulp  te bieden, binnen de grenzen die het Bisdom stelt.

Wat doet de PCI praktisch gezien?
De PCI probeert  mensen in acute financiële nood te ondersteunen door middel van  (eenmalige) giften of financiële ondersteuning van personen of gezinnen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: toelage brandstof, wasmachine, voedsel.

Voor wie is de PCI?
De PCI helpt in principe iedereen, ongeacht geloof of afkomst, woonachtig binnen de parochiekernen  Nieuwkoop, Noorden en Woerdense Verlaat, die in tijdelijke financiële nood verkeert.
Een aanvraag kan door iedereen worden ingediend, zowel voor eigen nood als de nood van bekende of familielid. Alle aanvragen worden zorgvuldig gewogen en discreet beoordeeld. Er wordt ook gekeken naar andere steunfondsen of oplossingen.

Hoe wordt het gefinancierd?
Het wordt gefinancierd door de rente van de gelden die opgebracht zijn door onze voorouders in het Armenfonds en door een jaarlijkse collecte.
Verder zijn wij afhankelijk van de giften die wij ontvangen.

Contact
Mail naar CaritasgroepNieuwkoopNoorden@rkgroenehart.nl