Parochiële Caritas Instelling

Het bestuur van Parochiële Caritatieve Instelling bestaat uit vijf vrijwilligers, welke zijn benoemd door het Bisdom Rotterdam. De PCI (het vroegere armenbestuur) komt hoofdzakelijk aan haar financiële middelen door nalatenschappen en deels door giften en collecten.

Met de rente- en pachtopbrengsten kunnen mensen in (acute) financiële nood, ongeacht geloof of afkomst, geholpen worden, daar waar andere instanties geen hulp meer kunnen bieden. U kunt hierbij denken aan eenmalige geldelijke steun bij ziekte, ouderdom of  werkeloosheid. Ook ondersteunt de PCI diaconale projecten in of vanuit de parochie Langeraar. Alle aanvragen worden discreet en zorgvuldig behandeld.

Voorzitter: Ton den Haan                                 tel 0172-538260 e-mail   pcilangeraar@rkgroenehart.nl

Secretaris: Jolanda Mank-van der Hulst             tel0172-605120 e-mail  pcilangeraar@rkgroenehart.nl