De lokale werkgroep Caritas is onderdeel van de PCI Heilige Clara Parochie.
PCI staat voor Parochiële Caritas Instelling.

De PCI probeert om in deze moderne tijd, waarin iedereen het financieel goed zou moeten hebben, hulp te bieden aan iedereen die door omstandigheden in financiële of materiële problemen is gekomen (door welke aard dan ook veroorzaakt). Dit onder de grootste privacy voor de betrokkenen. U kunt ook uw financiële bijdrage leveren voor het diaconale werk in onze parochie. Met dit geld worden mensen geholpen, die in financiële moeilijkheden terecht zijn gekomen (uiteraard nadat andere sociale instanties geraadpleegd zijn).

Contact
Mail naar CaritasgroepAarlanderveenLangeraar@rkgroenehart.nl