Tijdens de dienst van het Woord kunnen kinderen vanaf 4 jaar deelnemen aan de kinderkerk. De voorganger nodigt alle aanwezige kinderen daartoe uit om met de leiding mee te gaan naar de pastorie. De leiding verzorgt een dienst waarin het Evangelie van dat weekend aan bod komt, in kindertaal, waarna vervolgens uitleg volgt. Dit gebeurt in de vorm van een verhaal of gedicht, een gebed, een toneelspel of een lied. Als het kan wordt er ook geknutseld. Vaak is er ook een spiegelverhaal, in andere woorden, maar met dezelfde strekking als het Evangelie. Wanneer de dienst van het Woord in de kerk is afgelopen, komen de kinderen er weer bij om samen de viering verder te vieren.
In de Adventsperiode is er meestal twee keer kinderkerk. Gedurende de rest van het jaar gemiddeld 1x per 4 weken. Na afloop van een viering met kinderkerk is er altijd koffiedrinken, waarbij voor de kinderen limonade wordt geschonken.
Contactpersoon is mevrouw S. Beckers; zij is bereikbaar via het parochiesecretariaat.