Het Kinder- en Tienerkoor is opgericht in 1977. Het zingt onder andere in de gezinsvieringen in onze parochiekern. Deze vieringen hebben een thema en de liturgie wordt voorbereid door de Werkgroep Gezinsvieringen in samenwerking met de voorganger. De liedjes worden gekozen, passend bij het thema van de viering.

Het Kinder- en Tienerkoor heeft ongeveer 15 leden en verzorgt ongeveer 8 maal per jaar de viering.

De repetities van het kinderkoor zijn op dinsdagavond van 18.30 uur tot 19.30 uur. Het tienerkoor repeteert eens per veertien dagen op dinsdagavond van 19.15 uur tot 20.00 uur.