KaJoNi staat voor Katholieke Jongeren Nieuwkoop.
Onze doelstelling is om met de jongeren in onze parochiekern, bezig te zijn en hen meer betrokken te houden.
Dit wordt gedaan door middel van het vormselproject en voor de gevormden het project Rock Solid.
Het vormselproject start in september en eindigt met de vormselviering in november. De bijeenkomsten zijn in het parochiehuis.
In het project Rock Solid worden de kinderen uitgenodigd worden mee te doen aan gekke spelletjes maar ook een moment van bezinning hebben.
De kinderen komen bij elkaar in het parochiehuis.
Ook doen we mee met de activiteiten uit de parochie, denk hierbij aan de Goede Vrijdagviering en de BBQ.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de werkgroep KaJoNi