Nederlandstalig koor

Dit koor bestaat al meer dan vijfenveertig jaar. We hebben een uitgebreid repertoire. In het koor zingen negen vrouwen en één man mee. We hebben een pianist die bij voorkeur orgel speelt. We zingen meestal Nederlandstalige, soms een-, soms tweestemmige liederen en in een enkel geval ook een Latijns gezang. We zingen tijdens de zondagsvieringen en bij uitvaarten.

Het koor repeteert op dinsdagavond van 19.45 – 20.45 uur in het Kompas naast het Kerkje aan de Does.

Wilt u eens mee repeteren, neem dan contact op met het secretariaat, klik hier.

Dirigente: Jeanne Borst-Oudshoorn