Het koor zingt zowel Nederlandse als Latijnse gezangen/missen. De koren zingen regelmatig in de weekendvieringen. Op verzoek zingen zij ook bij rouw en trouw.

Emanuelkoor
De heer John de Jeu
Tel: 071 3313555
 email jpm.de.jeu@hccnet.nl
Dirigent: Manon ter Steege
Repetitieavond: dinsdag 19.30-21.30
Plaats: Petruskerk