Het kinderkoor zingt bij bijzondere gelegenheden, zoals kerkelijk feesten en 1e H. Communie.
Alle kinderen van groep 4 t/m groep 8 zijn van harte welkom.
Repetitie op dinsdagavond in de St. Nicolaasschool als een viering wordt voorbereid.