Cantorij De Drie Aren

Ons parochiekoor is ontstaan in 2002 door samenvoeging van parochiekoor St. Ceacilia en de Cantorij van Aardam. Dit dames- en herenkoor luistert de weekendvieringen op. Ook bij avondwakes, uitvaart-, trouw- en jubileumvieringen zingen zij. Het koor wordt muzikaal begeleid en gedirigeerd door de heer D. Leliveld. Repetitie is op woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur. Om het voortbestaan van het koor te waarborgen, zijn nieuwe leden welkom. Contactpersoon voor de Cantorij is mevrouw S. Houdijk; zij is bereikbaar via het parochiesecretariaat.