Het koor Cantabo verzorgt 1 à 2 keer per maand de zang tijdens de zaterdagavond of zondagochtendviering.

Ook bij huwelijksvieringen en uitvaartdiensten zingt het koor.

Het koor repeteert iedere woensdagavond van 19.30 tot 21.30 uur.

Het heeft een eigen dirigent en een eigen organist.

Ook heeft het een eigen liturgiegroep, gevormd uit leden van het koor.

De Liturgiecommissie komt 1 x per 1 of 2 maanden bij elkaar en zoekt gezangen uit voor de komende 2 á 3 vieringen.

De gezangen voor de Feestdagen gaan in overleg met de pastores.

De liturgiegroep houdt een muziekbibliotheek bij.

Bij uitvaartdiensten neemt een lid van het bestuur contact op met de familie van de overledene, om de gewenste muziek uit te zoeken.

Bij huwelijksvieringen wordt de muziek uitgezocht met het bruidspaar.

Vergaderingen:  Het bestuur houdt 2 x per jaar een korte vergadering.

1 x per jaar is er een algemene ledenvergadering.

In het korenoverleg ( 1 x per jaar ) worden de data en koren van en bij alle vieringen vastgelegd.

Bij jubilea van de koorleden (25, 40 of meer jaren lidmaatschap) kunnen onderscheidingen worden aangevraagd:  Gregoriusspeld en Pro Ecclesia.