Koor,  zgn. middenkoor, dat eigentijdse muziek brengt.
Zij zingen ongeveer 1x per maand tijdens de vieringen van zaterdag of zondag. Woensdagavond repeteert het koor.
Tijdens deze diensten is er tevens crèche.