Het koor Andante staat in een lange traditie van koorzang in de Nieuwkoopse parochiegemeenschap.

In de tweede helft van de 19e eeuw werd in RK-kerk de koorzang strak georganiseerd in de vorm van een kerkkoor bestaande uit alleen mannen. Het repertoire bestond uitsluitend uit gregoriaanse gezangen en Latijnse meerstemmige muziek.
Zoals in de meeste plaatsen werd het kerkkoor van Nieuwkoop vernoemd naar de patroonheilige St. Ceacilia.

In de jaren 60/70 van de vorige eeuw kwam de omwenteling en mochten ook vrouwen meedoen naast het gegeven dat de Nederlandse taal gebruikt mocht worden in de liturgie. Ook het Nieuwkoopse kerkkoor ging daarin mee en presenteerde zich jaren lang als het ‘Gemengde Koor’.

Sinds medio 2012 is voor een wat andere opzet gekozen.
Het accent ligt nu vooral op stimuleren en ondersteunen van de samenzang naast het verzorgen van de voorzang van psalmen/beurtzangen en overige gezangen. Verder worden de vieringen op een verantwoorde wijze opgeluisterd met repertoire wat door de jaren is opgebouwd.

Het koor, wat nu meer een cantorij of liturgische voorzanggroep is, heeft met deze andere opzet  gekozen voor de naam ‘Andante’.

Andante verzorgt in afwisseling met de koren Horizon, Allegro en Flos Campi de vieringen in het weekend en op de kerkelijke feestdagen. Daarnaast is het koor door de week beschikbaar voor de zang bij vieringen van uitvaart, huwelijk en huwelijksjubileum.

De groep bestaat uit 19 dames en heren.
De muzikale leiding is in handen van de dirigent/organist Dook Leliveld.

De repetities zijn elke dinsdagavond van 20.00 tot 21.45 uur in het Parochiehuis.

 

U bent van harte welkom om met ons mee te zingen. U kunt zich opgeven bij onderstaande contactpersonen