Koor Allegro is opgericht in  februari  1969 en is toen begonnen als jongerenkoor. Inmiddels hebben we ons 45 jarig bestaan gevierd. Het koor bestaat nu uit 30 enthousiaste leden waarvan een aantal al rond de 40 jaar lid zijn.
Een keer in de maand zingen we op zondagochtend tijdens de viering in de kerk van Nieuwkoop.
We zingen 1 of 2 keer per jaar in de kapel van Huize Ursula in Nieuwveen of als dat gevraagd wordt in andere parochies van de Clara en Franciscus federatie.
Ook kunt u ons vragen voor huwelijksviering of ouderenmiddag  etc.
We zingen tijdens vieringen  vaak gospels die onder andere tot ons repertoire behoren.

We repeteren op donderdag avond  van 20.00 – tot 22.00 uur in het parochiehuis te Nieuwkoop.
Lijkt het u leuk om mee te komen zingen, kom gerust een keer meedoen op de repetitie. Nieuwe leden kunnen we altijd gebruiken.
Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het koor.

www.koorallegro.nl