P.C.I. staat voor Parochiële Caritas Instelling. De P.C.I. probeert om in deze moderne tijd, waarin een ieder het financieel goed zou moeten hebben, hulp te bieden aan een ieder die door omstandigheden in financiële of materiële problemen is gekomen (door welke aard dan ook veroorzaakt). Dit onder grootste privacy voor de betrokkenen. U kunt ook uw financiële bijdrage leveren voor het diaconale werk. Met dit geld worden mensen geholpen, die in financiële moeilijkheden terecht zijn gekomen (uiteraard nadat andere sociale instanties geraadpleegd zijn).

 

Werkgroep Caritas (PCI) Aarlanderveen, Langeraar & Ter Aar

De lokale werkgroep Caritas is onderdeel van de PCI Heilige Clara Parochie.
PCI staat voor Parochiële Caritas Instelling.

De PCI probeert om in deze moderne tijd, waarin iedereen het financieel goed zou moeten hebben, hulp te bieden aan iedereen die door omstandigheden in financiële of materiële problemen is gekomen (door welke aard dan ook veroorzaakt). Dit onder de grootste privacy voor de betrokkenen. U kunt ook uw financiële bijdrage leveren voor het diaconale werk in onze parochie. Met dit geld worden mensen geholpen, die in financiële moeilijkheden terecht zijn gekomen (uiteraard nadat andere sociale instanties geraadpleegd zijn).

Contact
Mail naar CaritasgroepAarlanderveenLangeraar@rkgroenehart.nl

0172-602943

Werkgroep Caritas (PCI) Nieuwkoop & Noorden

De lokale werkgroep Caritas is onderdeel van de PCI Heilige Clara Parochie.
PCI staat voor Parochiële Caritas Instelling. De PCI heeft als doel om binnen en buiten de geloofsgemeenschap van de parochies  elkaar te ondersteunen en daar waar gewenst hulp  te bieden, binnen de grenzen die het Bisdom stelt.

Wat doet de PCI praktisch gezien?
De PCI probeert  mensen in acute financiële nood te ondersteunen door middel van  (eenmalige) giften of financiële ondersteuning van personen of gezinnen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: toelage brandstof, wasmachine, voedsel.

Voor wie is de PCI?
De PCI helpt in principe iedereen, ongeacht geloof of afkomst, woonachtig binnen de parochiekernen  Nieuwkoop, Noorden en Woerdense Verlaat, die in tijdelijke financiële nood verkeert.
Een aanvraag kan door iedereen worden ingediend, zowel voor eigen nood als de nood van bekende of familielid. Alle aanvragen worden zorgvuldig gewogen en discreet beoordeeld. Er wordt ook gekeken naar andere steunfondsen of oplossingen.

Hoe wordt het gefinancierd?
Het wordt gefinancierd door de rente van de gelden die opgebracht zijn door onze voorouders in het Armenfonds en door een jaarlijkse collecte.
Verder zijn wij afhankelijk van de giften die wij ontvangen.

Contact
Mail naar CaritasgroepNieuwkoopNoorden@rkgroenehart.nl

0172-409283

Werkgroep Caritas (PCI) Nieuwveen & Zevenhoven

De lokale Werkgroep Caritas is onderdeel van de PCI Heilige Clara Parochie.
PCI staat voor Parochiële Charitatieve Instelling.

Caritas is een Latijns woord. Het betekent 'liefde van God, ofwel naastenliefde'.
Dit ligt ook heel dicht bij het Griekse woord Diaconie: 'dienstbaar zijn voor de medemens'.

Leden van de PCI en de lokale caritas-werkgroepen zetten zich in voor de noden binnen de kerkgemeenschap.
Denk hierbij aan:
·         Verwijzing naar de juiste instanties, zoals de bijstandswet of de W.M.O.
·         Eenmalige geldelijke ondersteuning door onvoorziene omstandigheden
·         Een ouder die het schoolreisje van hem of haar kind niet kan betalen
·         Geldelijke steun aan instanties voor gemeenschappelijk doel
·         Rond de kerst het bezoeken van alleenstaande en of zieke mensen.

Het is niet zo dat de PCI de rol van de bijstand of Sociale Dienst overneemt.

 

PCI Roelofarendsveen

Wat is de PCI en wat doet zij?

De Parochiële Caritas Instelling helpt mensen bij u in de buurt die in financiële nood zitten.

De PCI kan hulp bieden aan individuele mensen en aan gezinnen, met name wanneer geen beroep meer gedaan kan worden op bestaande sociale voorzieningen.

Mensen kunnen in (acute) financiële nood komen door bijvoorbeeld hoge schulden, een verhuizing vanwege een scheiding, kapotte apparaten die onmisbaar zijn, plotselinge hoge medische kosten, hoge kosten vanwege kinderen m.b.t. onderwijs of contributie voor een club.

Voorbeelden uit een lange rij. Zijn ze schrijnend? De wereld zal er niet door vergaan, maar het gaat wel om mensen die soms even geen kans zien om dat beetje geld bijeen te schrapen, waardoor er weer eens wat geluk en blijdschap door het huis waait.

De PCI wil vanuit het christelijk geloof gestalte geven aan de opdracht van Christus dienstbaar te zijn aan de samenleving en de medemens in nood te helpen.

De PCI beheert het vermogen dat in de loop van enkele eeuwen is opgebouwd uit giften en nalatenschappen van welvarende parochianen. Deze parochianen wilden hun (financiële) geluk delen met mensen die het veel minder goed hadden dan zij.

De PCI maakt géén geld over naar een andere rekening. De PCI betaalt bijvoorbeeld wel een gasrekening, een kinderfiets of een vakantie voor een gezin dat dit al jaren niet meer heeft kunnen doen.

In stilte

De PCI blijft bewust bescheiden op de achtergrond, kiest voor discretie, onderzoekt in stilte en zorgt ervoor dat het benodigde geldbedrag snel ter beschikking komt.

Voor wie:

De PCI helpt alle mensen uit de Emanuelparochie die onze hulp nodig hebben. Er wordt geen onderscheid gemaakt in gelovige of niet-gelovige mensen. Voor Christus zijn immers ook alle mensen gelijk.

Werkgroepen of individuele mensen die een maatschappelijk doel nastreven of mensen uit onze parochie die werkzaam zijn voor of in de Derde Wereld, kunnen ook een beroep doen op de PCI.

Laat het ons weten

Bent uzelf in financiële nood gekomen en kunt u de hulp van de PCI goed gebruiken, laat het ons weten.

Als u iemand in uw omgeving kent die een steuntje in de rug kan gebruiken, laat hen weten dat wij een helpende hand kunnen bieden. U kunt ook contact met ons opnemen of samen de PCI benaderen.

Hoe kunt u een beroep doen op de PCI?

U kunt onderstaand aanvraagformulier invullen en versturen. Op dit moment kunt u nog niet on-line invullen maar wel een email sturen. U kunt het formulier wel kopiëren naar een word document. U kunt ook bellen of een briefje schrijven naar het secretariaat van de PCI.

“Armoede bestaat niet”, hoor je mensen wel eens zeggen. De praktijk is echter anders.

De Nederlandse overheid zorgt ervoor dat iedereen recht heeft op een bestaansminimum. Maar dan toch vallen er nog mensen tussen wal en schip. Voor die mensen wil de Parochiële Caritas Instelling (PCI) een reddingsboei zijn.

pci.emanuel@rkgroenehart.nl 

Lees HIER onze privacyverklaring

PCI Hoogmade Woubrugge

Parochiële Caritas Instelling (PCI)

De Parochiële Caritas Instelling heeft als hoofdtaken om de caritas (christelijke liefde) een herkenbare plaats te bieden binnen de parochiegemeenschap en daarvoor een werkzaam instrument te zijn.De Parochiële Caritas Instellingen van Hoogmade en Woubrugge zijn samengegaan.

Contactpersonen:

Voorzitter:
Koos van Wieringen

Secretariaat:
Peter van Rijn
Theo Bosmanlaan 61
2355 DA Hoogmade
Telefoon 071-5012589
Email: PCIHoogmadeWoubrugge@Gmail.com

PCI Leimuiden Rijnsaterwoude

Wat is de PCI en wat doet zij?
De Parochiële Caritas Instelling helpt mensen bij u in de buurt die in financiële nood zitten.
Armoede bestaat niet, hoor je mensen wel eens zeggen. De praktijk is echter anders.
De Nederlandse overheid zorgt ervoor dat iedereen recht heeft op een bestaansminimum. Maar dan toch vallen er nog mensen tussen wal en schip. Voor die mensen wil de Parochiële Caritas Instelling (PCI) een reddingsboei zijn.
De PCI kan hulp bieden aan individuele mensen en aan gezinnen, met name wanneer geen beroep meer gedaan kan worden op bestaande sociale voorzieningen.
Mensen kunnen in (acute) financiële nood komen door bijvoorbeeld hoge schulden, een verhuizing vanwege een scheiding, kapotte apparaten die onmisbaar zijn, plotselinge hoge medische kosten, hoge kosten vanwege kinderen m.b.t. onderwijs of contributie voor een club.
Voorbeelden uit een lange rij. Zijn ze schrijnend? De wereld zal er niet door vergaan, maar het gaat wel om mensen die soms even geen kans zien om dat beetje geld bijeen te schrapen, waardoor er weer eens wat geluk en blijdschap door het huis waait.
De PCI wil vanuit het christelijk geloof gestalte geven aan de opdracht van Christus dienstbaar te zijn aan de samenleving en de medemens in nood te helpen.
De PCI beheert het vermogen dat in de loop van enkele eeuwen is opgebouwd uit giften en nalatenschappen van welvarende parochianen. Deze parochianen wilden hun (financiële) geluk delen met mensen die het veel minder goed hadden dan zij.
De PCI maakt géén geld over naar een andere rekening. De PCI betaalt bijvoorbeeld wel een gasrekening, een kinderfiets of een vakantie voor een gezin dat dit al jaren niet meer heeft kunnen doen.
In stilte
De PCI blijft bewust bescheiden op de achtergrond, kiest voor discretie, onderzoekt in stilte en zorgt ervoor dat het benodigde geldbedrag snel ter beschikking komt.
Voor wie:
De PCI helpt alle mensen uit de parochiekern Sint Jan de Doper Leimuiden en Rijnsaterwoude die onze hulp nodig hebben. Er wordt geen onderscheid gemaakt in gelovige of niet-gelovige mensen. Voor Christus zijn immers ook alle mensen gelijk.
Werkgroepen of individuele mensen die een maatschappelijk doel nastreven of mensen uit onze parochie die werkzaam zijn voor of in de Derde Wereld, kunnen ook een beroep doen op de PCI.
Laat het ons weten
Bent uzelf in financiële nood gekomen en kunt u de hulp van de PCI goed gebruiken, laat het ons weten.
Als u iemand in uw omgeving kent die een steuntje in de rug kan gebruiken, laat hen weten dat wij een helpende hand kunnen bieden. U kunt ook contact met ons opnemen of samen de PCI benaderen.
Hoe kunt u een beroep doen op de PCI?
U kunt benaderen via onderstaande e-mailadres. U kunt ook bellen of een brief schrijven naar het secretariaat van de PCI.

Samenstelling PCI:
Voorzitter: Kapelaan B. van Paassen
Penningmeester: H. Vernooij
Secretaris: W. Duivenvoorden
Leden: A. Engele, B. Kiebert

pcisintjandedoper@outlook.com

Privacyreglement en privacyverklaring voor PCI Sint Jan de

PCI Rijpwetering Oud Ade

PCI:  Parochiële Caritas Instelling

Is een instelling met als doel, om te zien naar de mensen in nood.

Hulpaanvragen worden gehonoreerd door financiële steun of doorverwezen naar andere instanties.

contactpersoon      Rijpwetering: Perry Veilbrief          Voorzitter
06- 12528564
Ge van Hoorn            Penningmeester
pcirijpwetering@rkgroenehart.nl
contact persoon     Oud Ade: -
-
06 - 46682750